Meer duidelijk over overlast drugsverslaafden rond Novadic

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-11-2020  
..
Rond de opvang van drugsverslaafden van Novadic-Kentron op Oranje Nassaulaan 6-8 loopt al langer commentaar uit de buurt. Met name de overlast op en nabij de  Wilhelminabrug is een  doorn in het oog van omwonenden  en passanten. 
foto's © paul kriele,  15 juni en 2 augustus 2020.
....

B&W antwoordt uitvoerig [brief dd.3-11-2020] op vragen van de Bossche Groenen [dd. 13-10-2020] over de overlast van drugsverslaafden rondom Novadic-Kentron op de Oranje Nassaulaan en over een hostel aan de Zuiderparkweg en over een nieuwe opvang 'Voorziening Langdurig Verblijf' [ALV] in de Dungense polder. 

Vraag 1. Hoe maakt u de aanpak overlast meer effectief?
Antwoord: Voor ons staat de veiligheid van inwoners en bezoekers voorop. Daarom hebben we de afgelopen maanden overleg gehad voornamelijk over de overlast op de Wilhelminabrug. De belangrijkste acties die naar aanleiding daarvan zijn uitgezet:
• Toezichthouders (politie en stadstoezicht) hebben optimale inzet binnen hun mogelijkheden, evenals de zorginstanties.
• Van de groep overlastgevers is een klein deel afkomstig uit de opvang aan de Oranje Nassaulaan. Novadic-Kentron en de politie heeft met deze personen strenge afspraken gemaakt.
• Aan alle overige overlastgevers (die niet in de opvang zitten) wordt hulp aangeboden door diverse ketenpartners zoals Farent en Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg.
• Er geldt een alcoholverbod in de openbare ruimte waarop wordt gehandhaafd.
 Supermarkt Jumbo is betrokken bij de aanpak. Diverse personen hebben een winkelverbod gekregen, waarop wordt gehandhaafd.
• Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de openbare ruimte zo in te richten om het hangen en/of het maken van ontmoetingsplaatsen minder aantrekkelijk te maken zonder de gastvrijheid van de stad aan te tasten.
• De gemeente neemt de regie op de beheergroep over van Novadic-Kentron. We willen in gesprek blijven met de omgeving om gezamenlijk tot een effectieve aanpak te komen.

Vraag 2. Een deel van de clientèle van Novadic-Kentron wacht op een plek in het hostel op Zuid, of in de Voorziening Langdurig Verblijf [VLV] in de Dungense Polder. Hoe gaat u die voorziening bespoedigen? 
Antwoord B&W: Alle inspanningen zijn erop gericht zo snel mogelijk de Voorziening Langdurig Verblijf (VLV) te realiseren. Maar we zijn ook afhankelijk van mogelijke bezwaarschriften na de vergunningverlening. December dit jaar start naar verwachting de bouw van het hostel op Zuid. Verwachte oplevering is begin 2022. Sneller is niet mogelijk.

Vraag 3: En welke alternatieven kunt u in de tussentijd bieden voor deze doelgroep, waarmee deze personen geholpen en de buurt in ’t Zand ontlast worden?
Antwoord: De meeste overlastgevers uit de buurt ’t Zand zijn potentiële kandidaten voor de Voorziening Langdurig Verblijf (VLV). Daarom wordt voor hen naar een tijdelijk alternatief gezocht realisatie van de VLV.

Op uw vraag 4: Behoort verhuizing van Novadic-Kentron ook tot de mogelijkheden? is het antwoord: Dit is geen mogelijkheid. Zowel Maatschappelijke Opvang Den Bosch als Novadic-Kentron achten het pand aan de Oranje Nassaulaan geschikt voor de samengevoegde dag- en nachtopvang. Er zal dan naar een alternatieve locatie gezocht moeten worden maar daar zit een (meerjarig) traject aan vast.

Vraag 5: Welke andere mogelijkheden ziet u om de overlast te verminderen? Antwoord: We accepteren geen gedrag dat leidt tot ontwrichting, angst en onrust onder inwoners. We kiezen daarom voor een aanpak die bestaat uit zowel repressief als preventief optreden. Repressief door handhaving door politie, stadstoezicht en Novadic-Kentron. Preventief in de vorm van perspectief bieden en hulp/zorg. Notoire overlastgevers kunnen een gebiedsverbod krijgen. Naast dit tweesporenbeleid onderzoeken we om de openbare ruimte zo in te richten om het hangen en/of het maken van ontmoetingsplaatsen minder aantrekkelijk te maken.

Vraag 6: Welke mogelijkheden ziet u om Hoe pakt u de verhuizing van het Inloopschip naar de Oranje Nassaulaan aan mbt omwonenden? Antwoord: We gaan hierover vroegtijdig met de beheergroep in overleg. De wijk zal goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen die er zijn omtrent de samenvoeging. De situatie verandert en hier willen we afspraken over maken met de beheergroep.
Het oude beheerplan uit 2001/2002 zal hiervoor ge-update worden in 2021.

Terug naar boven