Corona: aanvullende maatregelen van de gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2020 Aanvullende maatregelen  Enkele nieuwe maatregelen die onder meer zijn in gegeven door de nieuwe landelijke maatregelen.

....

Beheersing drukte binnenstad richting feestdagen De bestaande maatregelen in de binnenstad die zijn gericht op de anderhalve meter afstandsregel blijven we handhaven. Het gaat dan vooral om de markering en bebording van looproutes en het éénrichtingsverkeer in smalle straten. Met het oog op de toename drukte rond de feestdagen introduceren wij een online-druktemeter. Hierdoor kunnen bezoekers hun bezoek aan de binnenstad afstemmen op het actuele druktebeeld.

 Winkeliers Ter beheersing van de drukte in de binnenstad nodigen we bovendien de ondernemers uit om te komen met gezamenlijke initiatieven om zo bezoekerspieken te verlagen. En te spreiden binnen de wettelijke kaders: Bijvoorbeeld door het verruimen van openingstijden en het inzetten van (prijs)stimuleringsacties. In de binnenstad komen tot en met 3 januari (laatste weekenddag kerstvakantie) extra openbare toiletten. Samen met partners oog voor de kwetsbaren en vrijwilligers We merken dat meer kinderen, jongeren en volwassenen kwetsbaarder worden naarmate de Coronacrisis langer duurt.
We zetten alles op alles om voor vrijwilligers plekken te vinden waar zij veilig kunnen samenkomen. In een besloten georganiseerde vorm kan dit namelijk nog steeds. Wijkwerkers van Farent gaan bij inwoners langs die problemen ondervinden bij het organiseren van de quarantaine.

Doorzetting landelijke tegemoetkomingsregelingen sport Het Kabinet heeft aangekondigd dat de landelijk uitgerolde TASO-regeling (tegemoetkoming amateur sport organisatie) als ook de TVS-regeling (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) door te zetten. Deze regelingen golden voor de amateursport-organisaties in de periode maart t/m mei. En gaan nu ook gelden voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020. Voor de zwembaden (en mogelijk ook ijsbanen) – die hun deuren moeten sluiten - wordt gewerkt aan een landelijke compensatieregeling. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal van 2021 gereed is.

Verruiming warenmarkt De ondernemers van de warenmarkten in het centrum hebben om verruiming van de warenmarkt gevraagd vóór de drukke kerstdagen. Als tegemoetkoming worden voor de week voor Kerst de openingstijden van de warenmarkt op dinsdag en donderdag - net als standaard op de woensdag, vrijdag en zaterdag verruimd tot 17:00 uur. Ook hebben we besloten geen standplaats-aanvragen voor de warenmarkt in het centrum in behandeling te nemen in november en december. Dit met het oog op veiligheid.

Geen November Music, wel nog uitleenmogelijkheden bibliotheek Met de recente maatregelen is ook voor de cultuursector in onze stad een voorzichtig beginnend herstel tot stilstand gekomen. Het meest zuur op dit moment is feit dat November Music is afgeblazen. Nederlands belangrijkste festival voor hedendaagse muziek had een programma voorbereid dat zij binnen de regels konden vormgeven. De bibliotheek heeft onmiddellijk het eerdere scenario opgestart waarmee het uitlenen door kan gaan. De eerdere steunmaatregelen die in matching met het Rijk zijn getroffen geven financieel wel ruimte om de schade op te vangen. Zoals eerder meegedeeld komen we op korte termijn ook met een regeling voor de overige organisaties.

Terug naar boven