Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-11-2020 Op 19 november 2020 ondertekenden 17 gemeenten in Noordoost Brabant met onderwijs en UWV een regionale Jongerenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt. Daarin staat onder meer dat het halen van een startkwalificatie van wezenlijk belang is voor kansen op werk.  Gezamenlijk wordt ingezet nog meer jongeren deze kwalificatie te laten halen. Of als dat niet lukt, te helpen bij het overstappen naar de arbeidsmarkt.

Door de corona wordt een flinke toename van de (jeugd)werkloosheid verwacht. of ze verliezen vaker hun baan, of ze vinden minder makkelijk werk als ze van school komen. Zonder startkwalificatie, een diploma op MBO niveau 2, HAVO of VWO, is dit nog moeilijker.

Aanpak
De samenwerking richt zich vooral op jongeren tot 27 jaar, die geen werk en geen startkwalificatie hebben. Alle partijen gaan actief ondersteuning aanbieden. Ook kijken de partners waar bij deze jongeren behoefte aan is in hun vervolg stap naar een opleiding of naar werk.
Nieuwe vormen van praktijkleren  te leren op de werkvloer

Praktijkvoorbeelden Een student geeft aan wat ondersteuning voor hem betekent: “Zonder de doorstroomcoach zat ik nu thuis zonder opleiding.” Hij vertelt over de MBO-opleiding die niet doorging omdat er niet genoeg aanmeldingen waren. De volgende waar hij zich wilde aanmelden was al vol. Een doorstroomcoach hielp hem uit te zoeken welke andere opleidingen bij hem pasten.