Extra bijna zes ton voor culturele sector

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-12-2020
Veel organisaties en makers worden in hun bestaan bedreigd. Een deel van de culturele organisaties is geholpen door Rijksbijdragen. Maar er blijven culturele organisaties en -verenigingen over die met tekorten kampen.  
Daarom heeft het college hier een regeling voor vastgesteld.

Wethouder Cultuur, Mike van der Geld: “Als college hebben we vanaf het begin van de crisis oog gehad voor de moeilijke tijd in de culturele sector. We zetten nu een stap doen richting organisaties die nog geen steun hebben ontvangen voor tekorten die zijn ontstaan door de coronacrisis.
Subsidierelatie
Voorwaarde om in aanmerking te komen, is dat de organisaties een (subsidie) relatie hebben met de gemeente. De grotere verenigingen en cultuurorganisaties kunnen een aanvraag doen. Zij ontvangen op basis van hun tekort een uitkering. (Amateur)verenigingen krijgen één keer vergoeding van 20% van hun subsidie. Zo willen we zorgen voor minder bureaucratie en meer snelheid. In totaal is voor deze schaderegeling € 578.000 beschikbaar.

Ook de makers willen we ondersteunen door aanspraak te maken op de cultuurfondsen. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.