Corona: Aanvullende maatregelen voor [horeca-]ondernemers en jongeren

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-12-2020 De gemeente neemt aanvullende maatregelen gerichten op onder meer jongeren en  de horeca.

Bedrijven helpen bedrijven De economische situatie voor de horecaondernemers wordt met de dag nijpender. We zijn hierover in gesprek met de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), evenals met individuele ondernemers. We zien dat een groep horecaondernemers buiten de bestaande regelingen dreigt te vallen. In samenwerking met de KHN activeren we bedrijven in onze gemeente om de groep pas gestarte horecaondernemers te helpen met financieel advies en juridische expertise.
De vrijwillige hulp van ondernemers aan ondernemers start in januari.
De horeca willen we verder helpen door in en rondom de komende zomermaanden weer meer ruimte te bieden voor terrassen. Verder wordt er over de afgelopen maanden geen belasting geheven op de terrassen. En blijven we stimuleren om aankopen vooral lokaal en online te doen. Onder meer via de Bossche Winter.
Huurkorting Huurders van gemeentelijke panden kunnen in aanmerking komen voor een huurkorting. Het gaat om huurders die geen subsidie van de gemeente krijgen en problemen hebben met de betaling. Het gaat om ruim 20 huurders. Deze maatregel geldt voor 2020 en zo nodig voor 2021. Daarmee verlichten we de vaste lasten voor huurders. Ook wordt gekeken naar oplopende betalingsachterstanden bij buitensportverenigingen.

Extra aandacht voor jongeren
De coronacrisis heeft een flinke impact op jongeren. In samensrpaak met scholen en maatschappelijke partners ontwikkelt de gemeente scholen programma’s om alle kinderen gelijke kansen te bieden en daarmee (leer)achterstanden te voorkomen of bij te werken.
Doel van de samenwerking is  om direct in gesprek te gaan met leerlingen (en ouders) die buiten beeld (dreigen te) raken of onvoldoende mee kunnen met het thuisonderwijs. Er is ook weer noodopvang geregeld voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.

Jongerenwerk
Het jongerenwerk zet de komende tijd extra in op online activiteiten en individuele gesprekken. Er zijn activiteiten in de Kerstvakantie en de weken daarna. Activiteiten zijn gericht op het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid en het bevorderen van kansengelijkheid (bijvoorbeeld via huiswerkbegeleiding). Aangevuld met mogelijkheden voor ontspanning en talentontwikkeling. Ook blijven buitensportactiviteiten voor jongeren onder de 18 jaar en ambulant jongerenwerk mogelijk.
Voor kwetsbare jongeren organiseert het jongerenwerk kleinschalige besloten activiteiten.
In het nieuwe jaar openen de GGD, PowerUp073 en Humanitas een inlooppunt voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Met name om een luisterend oor te bieden. Verder is er deze Bossche Winter nog een aantal leuke activiteiten zoals Radio Glas (een radio- en YouTube-station voor en door jongeren) en Hunted Den Bosch (een gps gestuurd spel in de wijk).

Vouchers voor mantelzorgers
Om juist mantelzorgers in deze tijden een hart onder de riem te steken, zijn vouchers beschikbaar gesteld voor een aankoop in het online warenhuis Den Bosch. Daarop bieden lokale ondernemers hun producten aan.
 

Terug naar boven