Maatregelen tegen overlast Oranje Nassaulaan en Wilhelminabrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2021 | Gewijzigd op: 20-04-2021
Oranje Nassaulaan 8, waar het bureau en de slaapplaatsen van Novadic Kentron met de geboden voorzieningen aanleiding geeft tot overlast in de buurt.
foto © paul kriele, 8 augustus 2020. 
: De gemeente meldt de maatregelen tegen de overlast in de omgeving Oranje Nassaulaan / Wilhelminabrug door de aanwezigheid van de dag- en nachtopvang van Novadic-Kentron. Met name -zomers- door personen met verward gedrag [psychiatrische aandoening en/of verslaving en daklozen]. Het is een antwoord op klachten van omwonenden en ondernemers.
Er is een totaalpakket aan beheersmaatregelen (deels nog) maatregelen in voorbereiding. De aanpak richt zich op zorg, handhaving, zingeving, inrichting openbare ruimte en monitoring.
 
-Zwervers en een muzikant aan de Westkant van de Wilhelminabrug..
foto © paul kriele, 15 juni 2020

-Zorg
Gemeentelijke regisseurs zijn gekoppeld aan twintig personen die overlast geven. Zij proberen hen toe te leiden naar zorg en een zinvolle daginvulling.
-Handhaving
Er wordt in het gebied inmiddels meer gehandhaafd door politie en stadstoezicht. Er komt een alcoholverbodsbord bij de Wilhelminabrug.
Van mei tot oktober 2021 zal als proef een gespecialiseerde beveiliger 'Zorg en veiligheid' aan de slag gaan in de omgeving van de dag- en nachtopvang en de Wilhelminabrug.
Het gaat om een beveiliger -geen handhaver.- die de overlast gevende personen op de juiste toon aanspreekt op hun gedrag en hen verleidt tot zorg en een zinvolle daginvulling. 
-Zingeving
Met het Stadsklooster San Damiano zijn er verkennende gesprekken geweest over een gecontroleerde inloop bij het Stadsklooster. Het is bestemmingtechnisch niet mogelijk om deze inloop in de tuin van het klooster te laten plaatsvinden. Op welke locatie is nog onderwerp van gesprek. Tegelijkertijd onderzoeken we de opties voor een structurele laagdrempelige en gecontroleerde inloopplek.
-Inrichting openbare ruimte
Samen met omwonenden proberen we om het hangen op de Wilhelminabrug te ontmoedigen (plantenbakken, inrichting groenstroken).
-Monitoring
Om het gewenste effect te controleren voeren we jaarlijks een monitor uit naar de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving. De eerste meting gebeurt  in juni. 
Wilhelminabrug
 Om de omgeving van de Wilhelminabrug een positieve(re) uitstraling te geven hebben we de locatie voorgesteld aan de Bossche Zomer 2021. Jumbo City heeft het goedkope bier uit de schappen gehaald. 

Terug naar boven