Gemeente geeft twee jaarlijkse cijfers over armoede en schulden

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-06-2021 Door  monitoring geeft de gemeente  nieuwe twee jaarlijkse  cijfers over armoede en schulden door. Daarin zitten ook  gegevens van armoede in uiteenlopende wijken, kinderen in armoede, risicogroepen en het gebruik inkomensondersteuning vanuit de gemeente. Door die cijfers kan de gemeente de Armoede en het schuldenbeleid  verbeteren /sturen.
Uit deze vastlegging blijkt dat de armoede in de stad de afgelopen jaren is afgenomen en er is ook sprake van minder kinderen die opgroeien in armoede. Een effect van steviger inzetten op het beter en vroeger in beeld krijgen van huishoudens met schulden.

De resultaten:
• Het aantal huishoudens met een inkomen tot 120 % van het sociaal minimum, neemt af tot zo’n 9.400.
• Daling van het aantal huishoudens met minderjarige kinderen dat leeft in armoede.
• In 2021 geeft 13 % van de huishoudens aan enige of grote moeite te hebben met rond komen.
• Van alle respondenten geeft 18 % aan dat hun huishouden schulden heeft. Een stabiel cijfers... 4 % heeft risicovolle of problematische schulden.
• De coronacrisis heeft zowel positieve als negatieve effecten op schulden. Bij 11 % van de respondenten met schulden zijn de schulden tijdens de coronacrisis toegenomen, bij 25 % namen deze juist af.

De cijfers (CBS cijfers) in het rapport gaan deels over de situatie vóór 2020. Waar mogelijk en beschikbaar zijn actuele cijfers uit 2021 gebruikt. Het Digipanel schulden is in 2021 uitgevoerd. De effecten van de coronacrisis zijn daar dan ook deels zichtbaar.