Regenboogvlag wappert op het bordes stadhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-06-2021 | Gewijzigd op: 25-06-2021
Wethouder Mike van der Geld  heeft tezamen met vertegenwoordigers van het COC en de LHBTI-gemeenschap op vrijdag 24 juni 2021 om één uur de regenboogvlag op het bordes van het stadhuis gehesen. 
......
De actie op het bordes van het stadhuis met rechts wethouder Mike van der Geld.
foto © henk van esch, 24 juni 2021.

Bericht van 23 juni 2021 Vlag hijsen als protest tegen racisme en discriminatie
's-Hertogenbosch omarmt diversiteit, openheid en tolerantie! Ook de gemeente verzet zich tegen haat, discriminatie en uitsluiting. Daarom is Den Bosch Regenbooggemeente. Symbool hiervoor staat de Regenboogvlag, die jaarlijks wappertbij de Coming-Outday. En dat gebeurt komend Oranjeweekend ook! Daarmee willen we laten zien waar we in ’s-Hertogenbosch, en in Nederland en Europa, voor staan.

Het college van burgemeester en wethouders geeft hiermee een signaal, en invulling aan de oproep van de voorzitter van de Europese Commissie en die van het COC Noordoost Brabant.
Vrijdag 25 juni 2021 om 13.00 uur hijst wethouder Diversiteit Mike van der Geld daarom samen met een vertegenwoordiging van het COC de Regenboogvlag op het bordes  van het Bossche stadhuis. Als recatie dat  Hongarije 15 juni jl. een wet aan nam  om de informatievoorziening aan jongeren over homoseksualiteit en het veranderen van sekse te verbieden. Zo’n wet past niet in de manier van leven zoals wij dat zien. Het past niet binnen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals we die met elkaar in Europa hebben bepaald.
Wethouder Mike van der Geld: “Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede. De mensenrechten gelden voor wie je bent, waar je ook bent. Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en veiligheid. Dat geldt voor alle mensen, waar dan ook.”