Opnieuw boeren met - dit keer - 50 tractoren door Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-07-2022 | Gewijzigd op: 11-07-2022
Voor de tweede keer deze maand trok maandagavond 11 juli 2022, rond negenen, een rits van zeker 50 tractoren al luid toeterend en gesierd met de omgekeerde driekleur en met een variëteit aan leuzen op kartonnen borden van West naar Oost over de traverse. De bestemming was ons niet bekend. .Overigens heeft ook de redactie van Dtv de lange stoet zowel door Den Bosch als door Heesch voorbij zien komen. Maar zij telde 80 tractoren..... 
Een stoet van 80 tractoren trok als boerenprotest tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen  van het kabinet maandagavond 11 juli 2022 door Den Bosch en Heesch
foto's © paul kriele, 11 juli 2022.

Bericht van 7 jui 2022 Boeren onderweg naar Provinciehuis
Woensdagmorgen 7 juli 2021 was er weer een dag van Boerenprotest. Protest klinkt  tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Maar intussen [dd. 06072021] volgt een move van het CDA om boeren - niet dwingend - te doen inkrimpen met  hun veehandel en/of agrarisch bedrijf.

De protesten klonken in Den Haag, maar ook in Zwolle en Den Bosch en alle andere hoofdsteden.  In Den Bosch verzamelden zich een paar honderd boeren op het plein vóór het Provinciehuis. Zij waren vanmorgen om 10.00 uur vertrokken vanuit de Oude Ketting in Boxtel. Op een van hun borden stond: 'Wij protesteren tegen het beleid van de hoge heren.'
Een stoet van tientallen tractoren onderweg vanuit Boxtel via de Zuidwal naar het Provinciehuis. foto © paul kriele, 7 juli 2021/11.05 uur