Opnieuw boeren met 40 tractoren naar Provinciehuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-07-2023 | Gewijzigd op: 03-01-2024
Net zoals in 2022 [twee maal] trokken tientallen boeren op tractoren rustig zonder vlaggen of spandoeken zondag 9 juli 2023 rond 13.00 uur richting Provinciehuis. Dit keer zonder vlaggen noch met spandoeken. Zij zullen hiermee BBB [Caroline van der Plas] hebben willen aanmoedigen.
Oude foto van juli 2022:
Juli 2022:
Een stoet van 80 tractoren trok als boerenprotest tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen  van het kabinet maandagavond 11 juli 2022 door Den Bosch en Heesch

foto's © paul kriele, 11 juli 2022.

Bericht van 7 jui 2022 Boeren onderweg naar Provinciehuis
Woensdagmorgen 7 juli 2021 was er weer een dag van Boerenprotest. Protest klinkt  tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Maar intussen [dd. 06072021] volgt een move van het CDA om boeren - niet dwingend - te doen inkrimpen met  hun veehandel en/of agrarisch bedrijf.

De protesten klonken in Den Haag, maar ook in Zwolle en Den Bosch en alle andere hoofdsteden.  In Den Bosch verzamelden zich een paar honderd boeren op het plein vóór het Provinciehuis. Zij waren vanmorgen om 10.00 uur vertrokken vanuit de Oude Ketting in Boxtel. Op een van hun borden stond: 'Wij protesteren tegen het beleid van de hoge heren.'
Een stoet van tientallen tractoren onderweg vanuit Boxtel via de Zuidwal naar het Provinciehuis. foto © paul kriele, 7 juli 2021/11.05 uur