Start 'Gelijke Kansen Community' in de De Gruyterfabriek

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2021 | Gewijzigd op: 01-10-2021
Wethouder Ufuk Kâhya wil samen met professionals uit onderwijs sport en cultuur gelijke kansen voor kinderen ontwikkelen.

foto © 26 juni 2021.
.........................................

Ruim 50 aanwezigen van de Geljke Kansen Community in de De Gruyterfabroek [dd. 30092021]gaven daarvoor het startschot. Doel is te zorgen dat alle Bossche kinderen volop hun talenten kunnen ontwikkelen in een fijne en veilige omgeving. Na een uitwerking van de plannen zal in januari 2022 een concrete actie-agenda worden vastgesteld.
 Wethouder Ufuk Kâhya:'Kansen op het ontdekken van talenten “’s-Hertogenbosch staat bol van de talenten. Helaas krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken van hun talenten. Dat vinden wij onacceptabel. Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontwikkelen. Daar waar zo’n omgeving niet vanzelfsprekend is, willen wij meer mogelijk maken. Op school, in de wijk en thuis. De gemeente  wil dat aanpakken samen met professionele partners uit o.a. onderwijs, cultuur en sport.
.
Doelstellingen programma Gelijke Kansen
'Gemeente en professionals ontwikkelen concrete projecten en interventies die bijdragen aan één of meer van de volgende doelstellingen:
• Het bieden van steun, stimulans en uitdaging in de reis op weg naar volwassenheid
•Het bieden van nieuwe positieve en inspirerende ervaringen in de directe omgeving
• Het bieden van toegang tot mensen die als positief voorbeeld kunnen dienen
• Het weghalen van belemmeringen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen

Echt kind kunnen zijn 
Wethouder Kâhya: “Samen zorgen we ervoor dat kinderen ook echt kind kunnen zijn. Dat ze zichzelf kunnen zijn, met hun eigen unieke talenten. Dat er een omgeving rondom elk kind is die daarbij helpt, en zorgt voor zelfvertrouwen wanneer het kind twijfelt, en die uitdaagt uit om talenten ook echt te ontwikkelen. We willen alle kinderen het gevoel geven dat ze erbij horen, en dat er altijd mensen dicht bij hen zijn die helpen wanneer dat nodig is.”