In Jumbo aan Pettelaarsweg is een info/ouderenhoek geopend

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-10-2021 | Gewijzigd op: 07-10-2021
Wethouder Huib van Olden heeft dinsdag 5 oktober 2021 in de Jumbo aan de Pettelaarseweg een ouderenhoek geopend. Dat ontmoetingspunt is bedoelde voor senioren uit de wijk en ook met name voor degenen die met dementie te maken krijgen. In dat informatiepunt kunnen zij vragen aan vrijwilligers en beroepskrachten stellen over zaken die senioren aangaan, bijvoorbeeld wat over wetten en regels en  andere praktische zaken,  zoals geld opnemen. In dat ouderenhoekje is ook lectuur te koop afgestemd op ouderen. De vrijwilligers en beroepskrachten worden door Farent ondersteund en begeleid. 
Het seniorenontmoetingspunt bij Jumbo werd door wethouder Huib van Olden en bedrijfsleider  Lex  Smit geopend.
Ainine Vloedgraven is opbouwwerker bij Farent. Zij is met bewoners van Zuid de mede-ontwikkelaar van dit informatiepunt.
In Vlijmen ging bij een Jumbofiliaal al een jaar geleden eenzelfde informatiepunt voor senioren open. 
Bij de Jumbo op Zuid [Pettelaarseweg] ging dinsdag 5 oktober 2021 een informatie/ontmoetingspunt voor senioren open.De eerste in Den Bosch .
Op bovenste foto  welkom door Anine Vloedgraven, opbouwwerker bij Farent  en  Lex Smit bedrifjsleider van deze Jumbo-zaak..
Op foto hierboven: Links de opbouwerker Anine Vloedgraven en rechts  wethouder Huib van Olden. 
foto's © henk van esch, 5 oktober 2021.