Raad stemt in met opvang 300 asielzoekers bij Autotron

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-11-2021 | Gewijzigd op: 18-11-2021
De gemeenteraad heeft woensdag 17 november 2021 ingestemd met de opvang van 300 asielzoekers voor één jaar bij het Autotron [Hypeco-terrein]. De asielzoekers worden eind december 2021 opgevangen in paviljoens na de opbouw door het COA in de eerste week van december.

Wethouder Mike van der Geld: “We zijn van mening dat we om humanitaire redenen en onze ervaringen in het verleden, als gastvrije gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen. Om de noodopvang zo goed mogelijk te laten verlopen voor buurtbewoners en asielzoekers, hebben we met het COA een aantal randvoorwaarden afgesproken. Zo willen we dat het COA zich maximaal inspant om te voorkomen dat asielzoekers zich vervelen. Ook willen we dat de bewoners wegwijs worden gemaakt in de basisregels die wij in Nederland hanteren.”
Paviljoens op eerdere gebruikt  terrein Hypeco
De noodopvang komt op het eerdere gebruikte terrein van Hypeco. De ontsluiting van de noodopvang verloopt via een eigen weg van Libéma. Die weg komt uit bij de kruising van de Coppensdijk met Rijksweg-Zuid.
Contact met omgeving De directe omgeving krijgt komende dagen een brief van de gemeente met meer informatie. Daarin is onder andere aangegeven dat er een beheergroep komt. Omwonenden en vertegenwoordigers van COA, politie (wijkagent) en gemeente kunnen samen onderwerpen bespreken. Dat zijn bijvoorbeeld vragen en ideeën van bewoners en ondernemers, en mogelijke zorgen die spelen en oplossingen. We kunnen ons voorstellen dat omwonenden vragen hebben over de komst van de noodopvang. 
Omdat vóór die tijd geen live inloopmomenten gehouden kunnen worden organiseert de gemeente met het COA op korte termijn een aantal digitale ontmoetingen. Omwonenden die daar interesse in hebben, kunnen zich aanmelden via het digitale contactformulier. Raadpleeg voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden de pagina Noodopvang asielzoekers.
 


Al eerder in 2015
was het Autotron aangewezen voor
de opvang
van asielzoekers
.

foto © 2015
 
Bericht van 5 november 2021: Opvang 300 Asielzoekers 
Voor de maximale duur van één jaar is het Autotron Rosmalen als tijdelijke noodopvanglocatie aangewezen. Daarmee beantwoordt Den Bosch aan een verzoek van Commissaris van de Koning Ina Adema.  De gemeente, die alleen faciliterend optreedt, geeft een tijdelijk omgevingsvergunning af omdat het bestemmingsplan aldaar dat anders niet toestaat. Het gaat om 300 asielzoekers..
Situatie in de stad
Van de 130 vergunningenhouders moet Den Bosch er nog 64 huisvesten Dat gebeurt  met 44 personen in de komend weken en de rest [20 ] volgt  samen met Vluchtelingenwerk en  de woningcorporaties. 

Terug naar boven