Eind februari aankomst vluchtelingen Autotron [Hypeco-terrein]

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2022 | Gewijzigd op: 21-02-2022
Binnenkort -eind februari 2022- komen er 300 asielzoekers naar het Autotron: terrein voormalig Hypeco. Het gaat om gezinnen en alleengaanden.
Het gaan om mannen en vrouwen en kinderen uit Turkije, Syrië Afghanistan Somalië en Eritrea. Ze verblijven er gedurende een jaar in een tijdelijke units.  
COA [Centraal Orgaan Asielzoekers] biedt hen in die noodopvang onderdak. Een twintigtal medewerkers begeleidt hen bij het vormgeven van een toekomst, of in Nederland of in het land van herkomst. Er wordt hen een programma aangeboden en praktische informatie gegeven.
Het COA is aanwezig van 08.00 -22.00 uur en in het weekeind tot 17.00 uur. En er is permanent [zeven dagen per week] een beveiligingsbedrijf aanwezig.

Kinderen krijgen er onderwijs. Dat doet Filios Scholengroep die daarvoor de Mariaschool in Vinkel en De Hoogakker in Nuland gebruikt.
Voor jeugd van 12-18 jaar komt de Internationale Schakelklas [ISK], onderdeel van de Bossche Vakschool beschikbaar.
 Na de gewenning staat een werkgroep van vrijwilligers klaar om hen een gevarieerd activiteitenprogramma aan te kunnen bieden, gevarieerd in  cultuur, sport en spel.

COA heeft ook een beveiligingsplan opgesteld bedoeld om de omgeving leefbaar, veilig en schoon te houden. Gemeentelijke toezichthouders nemen  in hun route dagelijks de noodopvang mee.

Bericht van 31 december 2021
Impressie [van fotograaf Henk van Esch] van de  Aankomst eerste groep Vluchtelingen bij Autotron september 2015
Foto's van een soort 'inburgering' met  takken van sport [tennis voetballen en hardlopen] en St.Jan in Den Bosch
 
Aankomst per bus bij Autotron Rosmalen.
foto's © henk van esch, september 2021.
Kennismaking met burgemeester Ton Rombouts en spelletje  tennis op sportpark Rosmalen.En groepsfoto van deze speciale  sportontmoeting. 
Groepsfoto op tennispark Rosmalen met vijfde van links voormalig burgemeester Ton Rombouts, zelf een verwoed tennisser.
foto's © henk van esch, september 2021.

Ontvangst met koffie en fritesmaaltijd in Autotron
Ontvangst met koffie en daarna gezamenlijke fritesmaaltijd. Hierboven: Dirk Lips [directeur Autotron] en ook diens vrouw [in de keuken ]Karin  hier aan het bakken. 
 

Kerkdienst in Sint Jan gecelebreerd door toenmalig priester Patrick Kuis.
-Hierboven: Kerkdienst in Sint Jan met toenmalig priester Patrick Kuis. 
Hieronder: Straatinterview.

foto's © henk van esch, september 2021.

Bericht van 23 december 2021 Geen beperkingen opvang vluchtelingen bij Autotron
Na bezwaren van omwonenden bij het Autrotron o.a. over  verontreinigde grond [asbest] en schade aan zeldzame natuur [beschermde diersoorten] heeft B&W toch besloten de opvang van asielzoekers bij het Autotron [Hypeco-terrein] door te laten gaan.
Uit onderzoek van een gecertificeerd bedrijf is het maaiveld schoon verklaard.
Wat de beschermde diersoorten betreft:  COA en Libéma gaan voldoende maatregelen treffen om de daar voorkomende dieren en hun leefgebied te doen beschermen, aldus meldt de gemeente in haar weekbericht [wk 51].

Bericht van 18 november 2021:Raad stemt in met opvang asielzoekers nabij Autotron
De gemeenteraad heeft woensdag 17 november 2021 ingestemd met de opvang van 300 asielzoekers voor één jaar bij het Autotron [Hypeco-terrein]. De asielzoekers worden eind december 2021 opgevangen in paviljoens na de opbouw door het COA in de eerste week van december.

Wethouder Mike van der Geld: “We zijn van mening dat we om humanitaire redenen en onze ervaringen in het verleden, als gastvrije gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen. Om de noodopvang zo goed mogelijk te laten verlopen voor buurtbewoners en asielzoekers, hebben we met het COA een aantal randvoorwaarden afgesproken. Zo willen we dat het COA zich maximaal inspant om te voorkomen dat asielzoekers zich vervelen. Ook willen we dat de bewoners wegwijs worden gemaakt in de basisregels die wij in Nederland hanteren.”
Paviljoens op eerdere gebruikt  terrein Hypeco
De noodopvang komt op het eerdere gebruikte terrein van Hypeco. De ontsluiting van de noodopvang verloopt via een eigen weg van Libéma. Die weg komt uit bij de kruising van de Coppensdijk met Rijksweg-Zuid.
Contact met omgeving De directe omgeving krijgt komende dagen een brief van de gemeente met meer informatie. Daarin is onder andere aangegeven dat er een beheergroep komt. Omwonenden en vertegenwoordigers van COA, politie (wijkagent) en gemeente kunnen samen onderwerpen bespreken. Dat zijn bijvoorbeeld vragen en ideeën van bewoners en ondernemers, en mogelijke zorgen die spelen en oplossingen. We kunnen ons voorstellen dat omwonenden vragen hebben over de komst van de noodopvang. 
Omdat vóór die tijd geen live inloopmomenten gehouden kunnen worden organiseert de gemeente met het COA op korte termijn een aantal digitale ontmoetingen. Omwonenden die daar interesse in hebben, kunnen zich aanmelden via het digitale contactformulier. Raadpleeg voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden de pagina Noodopvang asielzoekers.
 


Al eerder in 2015
was het Autotron aangewezen voor
de opvang
van asielzoekers
.

foto © 2015
 
Bericht van 5 november 2021: Opvang 300 Asielzoekers 
Voor de maximale duur van één jaar is het Autotron Rosmalen als tijdelijke noodopvanglocatie aangewezen. Daarmee beantwoordt Den Bosch aan een verzoek van Commissaris van de Koning Ina Adema.  De gemeente, die alleen faciliterend optreedt, geeft een tijdelijk omgevingsvergunning af omdat het bestemmingsplan aldaar dat anders niet toestaat. Het gaat om 300 asielzoekers..
Situatie in de stad
Van de 130 vergunningenhouders moet Den Bosch er nog 64 huisvesten Dat gebeurt  met 44 personen in de komend weken en de rest [20 ] volgt  samen met Vluchtelingenwerk en  de woningcorporaties. 


Terug naar boven