Bij reorganisatie maatschappelijke opvang [MO] sluit o.a. Inloopschip

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-01-2022 | Gewijzigd op: 12-01-2022
Bij reorganisatie panden maatschappelijke opvang [MO] sluit o.a. Inloopschip
In een reorganisatieproces van maatschappelijke opvang [MO] gaat het Inloopschip [Maatschappelijke Opvang/ MO voor niet verslaafden] aan de Hinthamerstraat 145 dicht. Ook de jongerenopvang in de Jan Schöfferlaan stopt na 2024. En de 24-uursopbang in de Jan Palachstraat sluit in 2025.
Hinthamerstraat 145, beter bekend als het Inloopschip , maatschappelijke opvang van niet verslaafde daklozen. foto © paul kriele, 15 september 2020.

-Het Inloopschip sluit omdat MO samen met Novadic-Kentron vanaf 2022 die dag-en nachtopvang te concentreren met de verslaafden opvang aan de Oranje Nassaulaan onder de naam Nieuwe Opvang**.
De sluiting van het inloopschip gebeurt in een geleidelijk afbouwproces van 18 van de 30 plaatsen. Die 18 gaan naar elders in beschermd wonen opvang in de Meierij en de Bommelerwaard. En nog eens 12 plaatsen verhuizen naar de tijdelijk 24-uurs opvang van MO Den Bosch aan de Jan Palachstraat. Zij komen op de plaats van de gezinsopvang die in 2023 naar elders vertrekt.
De winterse opvang van daklozen, die het Inloopschip doet wordt na de afbouw voortgezet in een hotel en/of in flexibele woonunits.

Het Inloopschip op Hinthamerstraat 145 komt in 2023 vrij. De gemeente blijft dit pand voor maatschappelijke doeleinden gebruiken.

Dat is een plan A en zou eerst wachten op het te realiseren van de Voorziening Langdurig Verblijf [VLV] in de Dungense polder [zie *]. Daarom is er een plan B met afbouw van opvang in de Hinthamerstraat door deze daklozen op te vangen in de Jan Palachstraat, opvang van daklozen in beschermd wonen elders en in winterperioden opvang van daklozen in een hotel.

**Intussen gaat in 2022 aan de Zuiderparkweg het hostel voor opvang van beschermd wonen open wat een daling met zich mee brengt van de Nieuwe Opvang [concentratie verslaafde en niet verslaafde dak-en thuislozen personen aan de Oranje Nassaulaan.

Vervolg sluitingen Na 2024 gaat de 24-uurs opvang aan de Jan Palachstraat dicht. Daar wordt al de 24-uurs opvang voor gezinnen afgebouwd en overgenomen door de verbouwde vrouwenopvang [gepland voor 2023]. Voor de opvang van jongeren van 18-27 jaar [inloop, opvang, kamertraining en kamerbewoning] wordt nog naar een passende locatie gezocht. Die opvang was aan de Jan Schöfferlaan te klein geworden.

In een brief ‘Transformatie maatschappelijke opvangvoorzieningen ‘dd. 11012022 schrijft B&W dat de concentratie van opvang aan de Oranje Nassaulaan aansluit bij het pakket beheersmaatregelen voor de omgeving en dat het aantal cliënten daar zal medio 2022 afnemen door de opening van het hostel aan de Zuiderparkweg [beschermd wonen].

*Tegenvaller is de te creëren opvang Voorziening Langdurig Verblijf [VLV] in de oksel van de weg naar St. Michielsgestel en de A2 naar Utrecht tussen Den Bosch en Den Dungen aan de Nieuwe Dijk, waar al een boerderij was gesloopt. Het is een gevolg van bezwaarprocedures. 

Overleg/infomomenten
Rond dit proces zijn met omwonenden door de betrokken organisaties overlegmomenten gepland.
Op dinsdag 11 januari 2022 voor de Nieuwe Opvang aan de Oranje Nassaulaan tijdens het regulier overleg van de Beheergroep.
Op woensdag 11 januari 2022 informeert MO Den Bosch omwonenden van het Inloopschip de per brief over de afbouw.
Op 12 januari 2022 nodigt MO Den Bosch omwonenden van de 24-uurs opvang aan de Jan Palachstraat per brief uit voor een bijeenkomst op zaterdag 15 januari 2022.

Terug naar boven