Woonzorgvoorziening voor verstandelijke beperkten op St.Teunislaan 3

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-03-2022 | Gewijzigd op: 04-03-2022
Zayaz en Cello gaan voor mensen met een licht verstandelijke beperking en met een moeilijk verstaanbaar gedrag in het voormalige MEE-kantoor op Sint Teunislaan 3 een tijdelijke [maximaal 15 jaar] woonzorgvoorziening ontwikkelen.
Cello had eerst twee locaties in de wijk Zuid op het oog: Zuiderparkweg 282 en later de Chopinstraat 10. Probleem was dat er in de directe nabijheid het tweede hostel aan de Zuiderparkweg is voorzien. Dat zou een te zware belasting voor de wijk Zuid worden. Daarop is de locatie Sint Teunislaan 3 in beeld gekomen, hoewel die bestemming niet past binnen het geldende bestemmingsplan.
.............................
Sint Teunislaan 3, voormalige kantoor van Mee.
foto © doorenvoor
Via een reguliere afwijkingsprocedure wordt alsnog geprobeerd daarvan af te wijken. Dat is een collegebevoegdheid. Voorafgaand daar aan wordt een omgevingsdialoog gevoerd. Zayaz en Cello hebben op 3 maart 2022 de direct belanghebbenden in de omgeving geïnformeerd en uitgenodigd voor deelname aan de omgevingsdialoog. Het eindverslag daarvan wordt meegenomen in de besluitvorming.