Opvang Oekra´ense vluchtelingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-03-2022 Opvang Oekraïense vluchtelingen
........
In een extra bericht meldt B&W dat de Oekraïense gezinnen die zich nu melden bij Vluchtelingenwerk [dat met de gemeente een coördinerende rol vervult] gekoppeld worden aan gastgezinnen of opgevangen worden bij familieleden/bekenden. De eerste 70 zijn intussen op die manier geholpen.

Op korte termijn hoopt de gemeente in samenwerking met ‘diverse partijen..’ tenminste twee gemeentelijke opvanglocaties in leegstaande kantoorpanden te realiseren. Hier gaat het om ongeveer 500 opvangplekken, waarvan de helft vóór 21 maart moet zijn gebeurd. Dat is in lijn van wat de Veiligheidsregio [waarbinnen een aantal gemeenten] de gemeente voorschrijft, namelijk het realiseren van twee maal 1000 opvangplekken.
De grootschalige opvanglocaties worden gezien als noodvoorziening waar de gezinnen kunnen bijkomen en zich kunnen voorbereiden op een mogelijk langer verblijf. Doel is doorstroming naar een meer passende woonvorm. Ook staat e gemeente in contact met het Rode Kruis over welke rol zij kunnen innemen. Op zaterdag 12 maart staan de deuren van het stadhuis open voor men stil wordt gestaan bij de oorlog in Oekraïne en men zijn zorg en gevoelens rond deze vluchtelingen kan delen. Ook de hulporganisaties zijn dan daar aanwezig.