Gemeente keert energietoeslag van 800 vast vooruit uit.

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-04-2022 Energietoeslag van € 800 voor lage inkomens

.
Huishoudens met een inkomen niet hoger dan 120% van het sociaal minimum ontvangen eenmalig een energieoeslag van € 800..Dat is het antwoord van het kabinet op de gestegen energieprijzen. Het Rijk verstrekt die toeslag aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeente betaalt die toeslag vast vooruit. 

De voorwaarden waaraan die huishoudens moeten voldoen zijn:
• U woont in de gemeente  's-Hertogenbosch
• U hebt een laag gezamenlijk inkomen (niet hoger dan 120% van het sociaal minimum);
• Als peildatum gebruiken we 1 januari 2022;
• U bent 21 jaar of ouder;
• U woont niet in een (zorg)instelling;
• U bent geen student jonger dan 27 jaar met recht op studiefinanciering;
• U hebt een woonadres.
Als men aan de voorwaarden voldoet dan ontvangt u de toeslag vanzelf [vanaf 20 april 2022]. Huishoudens die al eerder € 200 ontvingen, krijgen ook de resterende € 600 snel uitbetaald
Vanaf 1 mei [t/m 1 november 2022] kan iedereen met een laag inkomen zich melden voor de energietoeslag. Het aanvraagformulier staat vanaf 1 mei 2022 op de  website van de gemeente : 'Energietoeslag'.