Den Bosch West deelnemer aan 'Rijke Schooldag'

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-07-2022
Den Bosch deelnemer Rijke Schooldag Door het Rijk is Den Bosch aangewezen als deelnemer aan het voorloperstraject Rijke Schooldag. Dat is het streven om alle kinderen in de wijk gelijke kansen te geven in de wijk. Den Bosch start daarmee in de wijk West, omdat daar de uitdagingen groter zijn dan elders Doel is de kinderen te doen geloven in het eigen kunnen door ze bijv. nieuwe ervaringen te laten opdoen en activiteiten te organiseren in en buiten de school. De uitvoering gebeurt samen met enkele -professionele-partners.
De coalitiepartners zijn de basisscholen Kwartiermaker, KC Boschveld, Kruisboelijn, Westerbreedte, De Ontdekking en Nour, de VO-scholen Bossche Vakschool, De Rijzert en Van Maerlant, Kanteel kinderopvang, Farent sociaal werk, Huis73 en S-PORT