Alsnog financiŽle steun voor buurthuizen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-07-2022 De gemeente gaat buurt-en dorpshuzien financieel steunen.  Dat kan door  een rijksbijdrage [Septembercirculaire 2021].
Het gaat om zelfstandige buurthuizen die door corona [sluiting] in de exploitatieproblemen kwamen door tekorten en onvoldoende reserves.
Het is niet echt riant maar het bedrag is toch nog € 91.821. Het is ook wat laat, maar dat komt doordat de jaarcijfers over 2021 uit de monitoring in de coronareportage 2021 nu pas bekend zijn.
De extra steun betreft De Meent, Stichting Sociaal Culturele Centra [De Schans en D'n As] ,SCC De Helftheuvel, Perron 3 en dorpshuis 't Zijl.