Voortzetting Den Bosch als regenboogstad / Rijksbijdrage verlengd

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2022 Op het Congres Regenboogsteden 2022 maakte minister Robbert Dijkgraaf van OCW bekend dat het Regenboogprogramma in 56 convenant Regenboogsteden een vervolg krijgt. Dat bestaat uit een financiële* en inhoudelijke samenwerking voor de komende vier jaar. Deze 56 steden hebben zich voorgenomen actief in te zullen zetten om de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van de lhbtiq+- gemeenschap te zullen versterken.’s-Hertogenbosch tekende deze intentieverklaring al in 2014.
*De 56 steden ontvangen jaarlijks €1,24 miljoen om hun lokale lhbtiq+-beleid te kunnen uitvoeren. Het exacte bedrag dat Den Bosch krijgt uitgekeerd wordt later bekend gemaakt.