​​​​​​​Laatste stap Voorziening Langdurig Verblijf Nieuwe Dijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-11-2022 | Gewijzigd op: 17-11-2022
Realisatie Maartensdonk [Voorziening Langdurig Verblijf] komt in zicht

Het perceel aan de Nieuwe Dijk, voorheen Dungens grondgebied net tegenover de rondweg A2. foto © 18 november 2020.
................
Aan de geplande Langdurig beschermde opvang verslaafden aan Nieuwe Dijk net zuidelijk over de rondweg In 2020 werd een eerste omgevingsvergunning verleend voor de [ver]bouw van een perceel aan de Nieuwe Dijk in voorheen Den Dungen, gezien even over de rondweg A2. In een tussen rechtspraak werd het merendeel van de beroepen ongegrond verklaard, maar er bleven er wel twee overeind staan. Dat draagt bij aan de vertraging die er nog steeds op de realisatie van deze opvang van personen met een drugs en/of drank verslaving rust. De gemeente krijgt nog de gelegenheid de verleende vergunning aan te scherpen, waarop de rechter tot een definitieve uitspraak komt.