Vier milleniumdoelen twv € 25.000

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2010 | Gewijzigd op: 22-09-2014
Vertegenwoordigers van de ingediende projecten werden door wethouder Rodney Weterings in het stadhuis ontvangen.

foto © henkvanesch, 29 september 2010.
Van de door een speciaal comité voorgedragen 18 milleniumdoelen neemt het College van B&W er 4 over. Door de gemeenteraad werd voor die 4 globaal € 25.000 beschikbaar gesteld. Millenniumdoelen worden belangrijk geacht omdat ze trachten:

-extreme armoede uit te bannen,
-alle kinderen naar de basisschool te krijgen
-een duurzaam leefmilieu te stimuleren
-eerlijke handel, schuldverlichting en hulp op te zetten.
De vier verbeterpunten zijn:
- het verbeteren van water- en sanitaire voorzieningen van een school in Sri Lanka (€ 4.985, ) Brabant Water verdubbelt het bedrag.
- het oprichten van een schoenmakerswerkplaats met opleidingsmogelijkheden in Ghana (€ 7.500,-) dankzij een initiatief van Maartje Admiraal die er stage liep.
- het bouwen van drie woningen in Mexico (€ 4.500,-). Met steun van Huisman en Muijen en de gemeente.
- het bouwen van een aardbeving en orkaan bestendig leslokaal in Haïti (€ 8.000,-). Mede met steun van de Antonius Abtschool.