Actie Gratis Geld - per saldo positief

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-10-2007 Woensdagmiddag 3 oktober 2007 startte in de serre van de Verkadefabriek de publiciteitscampagne van 'Gratis Geld per saldo positief'. Wethouder Geert Snijders overhandigde aan Tine Hutten van Vincentius sociaal restaurant Het
Anker in de Havenstraat de Toolkit. Die bestaat uit een cd -rom, digitale informatiebladen en poster. Deze Toolkit is bedoeld voor de instellingen en organisaties die met / voor de mensen werken die met een minimaal inkomen rond moeten komen, jarenlang
dikwijls. De instellingen kunnen die mensen helpen extra toelagen aan te vragen.
De gemeente bereikt die mensen vaak niet. Ook omdat ze het invullen van papieren vaak te moeilijk vinden zoals Bert van Lokven [Hevo -Katholieke Bond van Ouderen] vertelde. In plaats van geld voor het deelnemen aan een ontspanningsvereniging te krijgen of voor het vervoer er naar toe, blijven de mensen dan maar thuis met alle gevolgen van dien. 

Drie medewerk[st]ers uit Deuteren, die de campagne 'Gratis Geld' gaan begeleiden om hun doelgroep [Deuteren] te kunnen bereiken te weten: Amanda Nancy en Jalal van Wijkwinkel Deuteren. Anna Debora Henrion Verpoorten van steunpunt Geldersedam voor Zelfhulp Den Bosch en regio.
-Boven: José Hoetjes van de wijkwinkel De Klepel in de Hambaken/werkgroep Doe meer met minder.
-Rechts boven: Bert van Loven van de Katholieke Bond van Ouderen. 
-Rechts: Mustapha Soussi van steunpunt Palet op de Helftheuvelpassage.

foto's  © gerard monté, 3 oktober 2007

Wethouder Geert Snijders en zijn toehoorders: vertegenwoordigers van instellingen en organisaties die dichtbij de doelgroep staan.  
 
-foto's  © gerard monté, 3 oktober 2007.    
 
Overhandiging door wethouder Geert Snijders [r.]  van de Toolkit aan Tine Hutten van Vincentius [restaurant Het Anker in de Havenstraat].
Terug naar boven