Wacha, voetbaltoernooi voor Marokkaanse jongens

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2007 Donderdagmiddag  27 september 2007 gaf burgemeester Rombouts opde Markt de aftrap van een Panna- voetbaltoernooi met Marokkaanse jongens [11-15 jaar] uit zes Bossche wijken. Het is een intiatief van Divers en de afdeling Servicepunt Sport en Bewegen [MarjoleinSluyters gemeentelijk projectmanager]. Maar de idee is anderhalf jaar geleden in Boschveld begonnen.
De idee van een Panna voetbaltoernooi is nu door Muntel United, Hambaken Boys, De Slagenboys, Camp Cruz [Kruiskamp] en Zuidboys [Gestelse buurt] overgenomen. De zeven teams speelden na een serieus deel, dat zich in het stadhuis afspeelde, op de Markt een toernooitje tegen elkaar. 

Doel van dit project is de jeugd een leermomenten en persoonlijkheid bij te brengen zodat ze sterker staan in de maatshappij en tegenover elkaar en anderen vriendschap uitstralen. Ofwel hun kansen en vaardigheden vergroten, zoals het persbericht schrijft. Dat kan ook met taken zoals samen gaan eten en zelf de boel opruimen, of een kamp opzetten of een toernooi organiseren, aldus Reggae Coutinho van Divers in zijn toelichting.
Voetbal was na een inventarisatie hun enige wens En dan ook nog helemaal in de lijn van een professional. Dat wil zeggen het imiteren van een echte club compleet met trainer, technisch directeur en want deze knapen hoef je over voetbal niets te vertellen.  


-Links boven:  Welkomstwoordje door burgemeester RTon ombouts.
-Boven: In een persoonlijke anekdote over hun ervaring met Wacha, vertelden Nicky en Bilal een verhaaltje over hun belevenissen waaruit hun persoonlijke ontwikkeling binnen dit project bleek.  
-Links: Bij een professional hoort ook goed materliaal en dus ook een echt voetbalshirt. 
Uit  handen van burgemeester Rombouts ontvingen de teams een echt voetbalshirt. Links team Muntel en links onder team Hambaken boys.
-Onder: Boschveldboys.
-Helemaal onderaan: start van het toernooi en een doeltje van de burgemeester.

 foto's © paul kriele, 27 september 2007
 

In zijn welkomstwoord stipte burgemeester Rombouts het belang aan van dit initiatief Wacha. Hij bracht zijn waardering over aan de jeugdleiders en de organisatie.
Rombouts loofde de jongens met hun spel en onderlinge vriendschap en gaf op een serieuze toon aan dat hij hoopt dat het sterke jongens zullen worden, die later een diploma gaan halen en gelukkig worden. 'Als je goed kunt sporten, kom je op school ook tot betere resultaten,' aldus Rombouts. 

Bij een professional hoort ook goed materliaal en dus ook een echt voetbalshirt. Voordat aan het toernooi op de Markt werd begonnen, ontvingen de aanvoerders van de teams uit handen van burgemeester Rombouts een echt voetbalshirt: vlnr Muntel United, midden Hambakenboys , rechts Boschveld.  - foto's © paul kriele, 27 september 2007Hierboven links: de aanvoerder van De SlagenBoys, midden: de Boschveldboys en rechts Campo Cruz ofwel de Kruiskamp.  - foto's © paul kriele, 27 september 2007

Links tot slot ontving de aanvoerder van Zuidboys, ofwel de Gestelse buurt een shirt van burgemester Rombouts .
Rechts: burgemeester Rombouts bespreekt met de jeugdleiders de idee om met hen en hun bazen een ontmoeting te organiseren om daarin de verdere ontwikkeling van dit project en de doorstroom van deze jongens - na het regulier onderwijs- naar bijv. een sportclub, te bespreken.   - foto's © paul kriele, 27 september 2007

Rombouts wil dit project als voorbeeld stellen. Ten eerste [ uitbreiding met ] naar andere wijken, maar ook bijv. toepassen in de sector onderwijs en cultuur. Ook gaat de gemeente op zoek naar bedrijven en/of bijv een Rotary die een team kan adopteren of sponsoeren, zoals dat ook al gebeurt met Aegir, OJC en World Skate Center. .
Rombouts nodigde alle jongens uit om volgend jaar op bezoek te gaan bij trianer Fred van Hoorn van FC Den Bosch om hem naar hun talenten te laten kijken.Hierboven: start van het Panna toernooi met een teamverbroedering en een begroeting van de speler door burgemeester Rombouts en rechts de aftrap door Rombouts die meteen al een doeltje zette.  - foto's © paul kriele, 27 september 2007


Terug naar boven