Fusie Divers-Juvans afgeketst door weinig draagvlak

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-02-2012 | Gewijzigd op: 17-02-2012
De aangekondigde fusie tussen de twee stichtingen Divers en Juvans is gaat niet door. 

De twee bestuurders/directeuren berichtten donderdag 16 februari 2012 de gemeente dat het fusieproces is beëindigd omdat er bij Juvans te weinig draagvlak voor bestaat.
Voor de gemeente, met name de wethouders Geert Snijders [Zorg]  en Jeroen Weyers [Participatie], die de raad per brief hierover informeerden, is het teleurstellend. omdat er hierdoor - in de eerste plaats - geen toekomstbestendige en integraal werkende welzijnsorganisatie komt. Evenmin komen er efficiencyvoordelen, die anders te behalen zouden zijn.
De gemeente gaat toch - in overleg met de twee  instellingen - bekijken of de beoogde doelen alsnog behaald kunnen worden.
Bericht dd.15 november 2011 over aanstaande fusie..