D66 stelt vragen over antihomoseksuele incidenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-03-2012 | Gewijzigd op: 15-03-2012
D66 heeft aan het College van B&W vragen gesteld nav de bevindingen uit een COC onderzoek. Daaruit blijkt dat een groot aantal homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders zich nog altijd onveilig voelen in Den Bosch.
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de afhandeling van klachten en aangiften bij de politie niet altijd adequaat wordt afgehandeld. De partij vindt deze situatie onaanvaardbaar en vraagt het College hierover om uitleg.
Ook blijkt 80% van de klachten volgens het onderzoek niet te worden gemeld. Commissielid Mike van der Geld: “Van zulke cijfers schrik je, deze cijfers zijn essentieel om de problemen in kaart te brengen, en er vervolgens iets mee te doen. Het is bovendien zorgwekkend dat de klachten niet gemeld worden.”

Het College heeft recentelijk het besluit genomen om koplopergemeente homo-emancipatie te worden, en heeft zich daarvoor gemeld bij het ministerie van OC&W. D66 is van mening dat Den Bosch, zeker als koplopergemeente, werk moet maken van homo-emancipatie.

Aansluitend bericht van 15 maart 2012

De gemeente ontvangt van het Rijk [Ministerie van OCW]  € 60 000 ontvangen voor activiteiten ihkv homo-emancipatie.