Antidiscriminatie nog steeds alarmerend, stelt Groen Links

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2012 Dat er in de stad minder anti-discriminatie voorkomt ligt maar ten dele aan voorlichting en preventie. Die zijn verbeterd, aldus Groen Links. Maar feitelijk zijn de cijfers nog steeds alarmerend.
Groen Links stelt bij monde van het raadslid Ufuk Kâyha vragen aan de gemeente omdat de fractie nog steeds niet tevreden is met het aantal klachten over anti-discriminatie. In 2009 bedroeg dat cijfer 258 en in 2010 153 en in  2011 was dat nog maar 19. Opvallend voor Den Bosch, omdat landelijk er een stijging plaatsvindt !

'Toch heeft die Bossche teruggang niets met tolerantie te maken,' zegt Raadslid Ufuk Kâyha, in tegenstelling tot wat de gemeente beweert. Maar die daling komt door een betere voorlichting en preventie. 'Maar daar schort het nog erg aan, vindt de fractie van GroenLinks.
Daarom maakt de fractie zich zorgen over het beleid van voorlichting en preventie, ook al is door het College van B&W toegezegd de -in december 2010 aangenomen- motie 'anti-discriminatiebeleid uit te voeren.