Gemeente neemt in 2013 begeleiding Wmo over

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2012 | Gewijzigd op: 13-04-2012
Omdat de regering  vanaf 1 januari 2013 de taken van  de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) onderbrengt  bij de Wmo [Wet maatschappelijke ondersteuning] worden de gemeenten verantwoordelijk voor de individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (=begeleiding) in de thuissituatie. 


Bij deze begeleiding gaat het om inwoners met een matige tot zware beperking, zoals sommige ouderen, chronisch zieken, psychiatrisch patiënten of mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
De verwachting is dat in 2013 circa 300 inwoners voor het eerst begeleiding aanvragen of een nieuwe indicatie nodig hebben. Een jaar later -1 januari 2014 - komen daar circa 1.800 inwoners bij, mensen die nu al begeleiding hebben en van wie de indicatie doorloopt naar 2014.
Proef met zorgpraktijken
De meeste cliënten van de Wmo wonen in de wijken Noord en West/Kruiikamp. Daarom gaat de gemeente daar
zgn wijkwinkels openen waarin diverse taken op sociaal-maatschappelijk gebied samenkomen en gecoördineerd kunnen worden uitgevoerd.
De gemeenten krijgen er geen extra geld voor. De overheveling gaat met een forse bezuiniging gepaard terwijl de vraag naar begeleiding toeneemt. Wethouder Geert Snijders zoekt samen met de inwoners, zorg- en welzijnsinstellingen naar alternatieve en goedkopere vormen van begeleiding. Maar wel met behoud van kwaliteit.

Nieuwe beleidspunten van het College van B&W
De gemeente bepaalt samen met het algemeen maatschappelijk werk en het sociaal-cultureel werk. wie, welke begeleiding krijgt en hoeveel. In complexe situaties wordt advies gevraagd bij zorginstellingen en/of onderzocht of de toegang tot begeleiding gecombineerd kan worden met het zorgaanbod uit de AWBZ  (persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling).
Als iemand in aanmerking komt voor een individuele (maatwerk) oplossing, kan hij kiezen tussen begeleiding in natura of een persoonsgebonden budget (Pgb). Bij maatwerk geldt een eigen bijdrage.

Er is nog veel onduidelijk rond het overhevelen van taken van AWBZ naar de gemeente. De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog uitspreken over het wijzigen van de Wmo. En het budget dat de gemeente krijgt om begeleiding in te kopen, is pas tegen de zomer van 2012 bekend.
De bedoeling is dat de raad over een defintief  voorstel op 26 juni 2012 een besluit neemt.