Bert Habraken: nieuwe directeur bij Divers

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2012 | Gewijzigd op: 23-04-2012


De Raad van Toezicht van welzijnsonderneming Divers heeft per 17 april 2012 Bert Habraken benoemd tot directeur-bestuurder van Divers.


Bert Habraken kwam in 1988 in dienst bij Divers als gebiedscoördinator in Den Bosch Noord.
Na verschillende managementfuncties werd hij in 2001 adjunct-directeur. Na het vertrek van de vorige directeur, Harry Crielaars, eind 2010, werd hij benoemd tot interim-directeur.

Interim-directeur Bert Habraken benoemd tot directeur/bestuurder bij Divers.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft Bert Habraken de functie van interim-directeur ingevuld. In deze periode heeft hij Divers doeltreffend door een turbulente periode met ondermeer bezuinigingen en een reorganisatie geleid. Door de organisatorische vernieuwing die hij heeft doorgevoerd, ligt het accent van het sociaal-cultureel werk nu nog sterker op de wijkgerichte samenwerking met de andere partners in de stad. 

Het is Habrakens taak Divers voor te bereiden op de grote veranderingen in de welzijns- en zorgsector, zoals de transities jeugdzorg en AWBZ, de Wet werken naar vermogen, het nieuwe kader sociaal beleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de intensieve samenwerking in de wijken. Daarbij zal het strategisch beleidsplan van Divers het uitgangspunt zijn.