Bijstandsgerechtigden aan de slag in het Groen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2012 Sinds half mei zijn er twee nieuwe groenploegen aan de slag bij Weener Groep. Het betreft een kleine veertig bijstandsgerechtigden. Het gaat om werkervaring dat door de  Weener groep samen met  de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (sociale dienst) is opgezet.
 
De tijdelijke krachten bieden ondersteuning tijdens deze periode van groeizaam weer, zodat Weener Groep aan haar contractverplichtingen kan blijven voldoen. De bijstandsgerechtigden die juist in het  'groene' voorjaar worden ingezet, bieden een tegenprestatie voor hun uitkering en doen werkervaring op. 
Bij hun werk [harken, snoeien en  zwerfvuil opruimen] krijgen de tijdelijke medewerkers training en begeleiding [werknemersvaardigheden en veiligheid] .
De gemeente gaat  binnenkort meer werkervaringsplaatsen organiseren: de Weener Groep heeft het werk en de sociale dienst de mensen.