Start in Hervion: Week vd Opvoeding met staatssic Marlies Veldhuijzen

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2012 | Gewijzigd op: 02-10-2012
Vanmorgen -maandag 1 oktober 2012 -heeft de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport [VWS] Marlies Veldhuijzen van Zanten met de schooljeugd en docenten van het Hervion College en betrokkenen de Week van de Opvoeding* met een confettieregen geopend.
In die week wordt met workshops,  info, documentatie en op tv en in de media de opvoeding in de breedste zin des woords onder de aandacht gebracht. In Den Bosch verrichtte de staatssecretaris de aftrap.
Na een workshop in de bus waaraan de staatssecretaris en wethouder Ruud Schouten en anderen aan deelnamen en onder meer over social media werd gesproken, ging het per bus door 't land.
Dit jaar is er gekozen voor het thema: “Luister eens naar me!?”.
Ook Ajouad el Miloudi, bekend van tv-programma’s [ Puberruil], zou aan deze start meedoen, maar zij moest vanwege een ongeluk verstek laten gaan.

*Noot Kameleon was de eerste vandaag.
Om kwart voor 9 opende wethouder Ruud Schouten met de leerlingen -na een ontbijt - in BBS De Graaf- al de opvoedbus. Daarna ging het  vlug naar De Herven.Na de officiële start op het Hervionplein aan de Hervensebaan, begon het feitelijk programma van de landelijke Week van de Opvoeding onder meer met een workshop o.a. over social media. Dat vond plaats in de 'Opvoedingsbus', die - na Den Bosch- een landelijke toer ging maken.
Hier de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in gesprek met enkele leerlingen bij de 'Opvoedingsbus' op het Hervionplein.

foto © paul kriele, 1 oktober 2012. 
 

Er zijn dagelijks bijeenkomsten op verschillende plaatsen in Heusden en 's-Hertogenbosch. Met lezingen over positief opvoeden, een activiteit over het mismanagement in gezinnen, een heus debat over social media, een dierenactiviteit op dierendag en als hoogtepunt een lezing van de bekende psychologe Martine Delfos.
Dat het ook werkelijk ook om social media ging en de manier en mate daarmee om te gaan, daarmee werd de staatssecretaris meteen al tijdens het welkomstontbijt geconfronteerd toen leerlingen van het Hervion College haar de toepassing van het pingen [soort twitter] op een blackbarry uitlegde.

Directeur Hervion College Hub Quaadvlieg in zijn welkomstwoord.

foto © paul kriele, 1 oktober 2012.

Hub Quaadvlieg, nog even directeur van het Hervion College en motor van het nieuw op te zetten Stedelijk College, leidde in zijn welkom de ceremonie rond de Opening van de Week van de Opvoeding in en  maakte van de gelegenheid gebruik de 'succesvolle' horeca-opleiding van het Hervion College [met 500 leerlingen], dat zich ook met het restaurant 'Tasty' manifesteert, een pluim op de hoed te steken. 
Zie ook de site  van de gemeente over dit onderwerp Opvoeding

* Noot Den Bosch als eerste
Centrum Jeugd & Gezin 's-Hertogenbosch was in 2010 de eerste in Nederland met een Opvoed-estafette. Dit initiatief werd landelijk zó positief ontvangen, dat het ministerie in 2011 het voorbeeld heeft overgenomen en een Landelijke Week van de Opvoeding vaststelde;  www.weekvandeopvoeding.nl
** Ajouad el Miloudi liet helaas -door een ongeluk- verstek gaan. Zij is onder meer bekend van het tv-programma Puberruil, waarin zij kinderen interviewt in de Opvoedbus!

Het welkomstontbijt in het Hervion College tgv de Week van de Opvoeding met middenin staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten [VWS] rechts wethouder Ruud Schouten en links tv-ster Ajouad el Miloudi. Het ontbijt met rechts ook docent Bert  Postma.

foto's © paul kriele, 1 oktober 2012.
Na het ontbijt vond voor het College de start van de Week van de Opvoeding plaats, die bijgewoond werd door leerlingen, docenten van het Hervion College en enkele politici en betrokkenen bij de Week van de Opvoeding. Op het Hervionplein vóór de Opvoedingsbus drukte staatssecretaris Marlies Vedlhuijzen van Zanten op de rode knop, waarop er een confettieregen de lucht ging.

De staatssecretaris, die niet afkerig bleek van de nieuwe [social] media en tijdens het ontbijt leergierig de uitleg volgde van de leerlingen over het pingen op een blackbarry, haakte daar in haar korte toepsraak voorafgaand aan het startschot op in.
'Ik heb zojuist wat geleerd. Als je door het leven gaat en telkens, zoals ik de afgelopen zaterdag een jaartje ouder wordt, is het heel goed om de mensen die na je komen, vast te houden. Zij weten namelijk hoe ze over een jaartje met elkaar praten. Anders ben ik straks verouderd, ook als ik straks 100 jaar wordt.'Terug naar boven