Tijdelijke opvanghuizen voor dak-en thuislozen/extra subsidies

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-10-2012 | Gewijzigd op: 06-10-2012
De gemeente gaat op zoek naar twee -tijdelijke- locaties voor de opvang van [al of niet verslaafden] dak-en thuislozen. Dat volgt uit het voornemen twee opvanghuizen, te weten 'Het Inloopschip' in de Hinthamerstraat en het pand voor dakloze verslaafden van Novadic-Kentron op de Oranje Nassaulaan 10 op te knappen. Tezamen gaat dat  €1,5 miljoen kosten.

De financiering daarvan wordt gehaald uit het fonds 'Integrale afwegingen', een potje van € 14 miljoen dat bedoeld was zowel als opvang van de Rijksbezuinigingen van 2011 en ook voor nieuw beleid.

De dag-en nachtopvang 'Het Inloopschip' op Hinthamerstraat 100 zal ook worden opgeknapt.
foto's © paul kriele, 11 februari [l.] en 19 augustus 2011[r.].
Opvanghuis voor verslaafden daklozen op Oranje Nassaulaan 8-10, dat een opknapbeurt krijgt

Wethouder  van Financiën Jan Hoskam maakte de extra voorzieningen uit het fonds 'Integrale afwegingen' vrijdagmorgen 4 oktober 2012 voor de pers bekend. 
Ook de sporthal van Flik-Flak, voor de extra accommodaties voor internationale sporters en voor aanvullende kosten tbv de gymzaal St. Jorisstraat staan resp. €500.000  en €1,5 miljoen gereserveerd.
Het theaterfestival Boulevard wordt een extra subsidie toegekend omdat andere instituten,  zoals het  landelijke Cultuurfonds van het Rijk en ook de provincie de subsidies lieten schieten. Voor 2013 kan de Boulevard, dat eerder door de gemeente onder de noemer 'topevenement' werd geschaard,  op € 100.000 rekenen.

Geld voor het theater en het Stedelijk College

Ook het nieuw te bouwen theater, dat door het technisch inpassen op de huidige locatie aan de Parade, zeker meer gaat kosten dan is begroot, het supportershome van FC Den Bosch en het op te richten Stedelijk College, dat nog een plek zoekt: óf bij stadion De Vliert, óf aan de Hervensebaan, kunnen  op een miljoentje of wat rekenen.