Wethouder Weyers en COC hijsen regenboogvlag

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-10-2012 | Gewijzigd op: 11-10-2012
Vanmorgen om 08.18 uur werd op het bordes van het Stadhuis door wethouder Jeroen Weyers [o.a. van Welzijn] samen met Marc Dennert van de sportclub Zoete Lieve Gerritje, de regenboogvlag gehangen. Op deze internationale Coming Out-dag doet ook de gemeente Den Bosch mee om aan te tonen dat zij koplopergemeente is inzake  homo-emancipatie.
Het moment 08.18 uur maakt onderdeel uit van een landelijke estafette over die loopt langs 40 deelnemende gemeenten [boven 40.00 inwoners], waarbij na Den Bosch o.a. Oss om 08.26 volgde.

Donderdag 11 oktober: Het moment- 08.18 uur -waarop wethouder Jeroen Weyers samen met Marc Dennert, voorzitter van de roze  sportclub Zoete Lieve Gerritje, de regenboogvlag hijst.

foto's © paul kriele, 11 oktober 2012.

Niet alleen de gemeente ook bij Rijkswaterstaat [kantoor Zuidwal] en bij de GGD [Vogelstraat]/Orthenpoort] is een regenboogvlag opgehangen.Na het vlag hijsen was er met betrokkenen, COC, gemeente, GGD en de pers een kort napraten in de B&W-kamer van het stadhuis, waarin visies over tafel kwamen over homo-emancipatie, voorlichtingsaanpak op scholen, de jeugd homogroepen en het buddyproject.
Voorzitter van het COC Noord-Oost Brabant, Jan van Velthoven bracht enkele beleidszaken van het COC in beeld, zoals de De Roze loper, een werkgroep afgestemd op ouderen [al of niet in tehuizen] in hun laatste levensfase, de samenkomsten van de  jeugdgroep 'Jong en Out' [14-18 jaar], waarvan Geert Glaudemans, de motor is. Geert is ook voorzitter van werkgroep Act.
Voorlichting als speerpunt koploperplan gemeente en COC
Ook stelde Van Velthoven voor om de Bossche Roze maandag in de kermisweek volgend jaar breder te gaan opzetten, mogelijk met het bedrijfsleven en de scholen. 
'Voorlichting,' aldus Van Velthoven, 'is binnen het Koploperplan een van de speerpunten. Voorlichting aan jongeren op scholen is erg noodzakelijk. Gelukkig heeft nu ook het kabinet dat ingezien. Want ook bij jongeren gaat op: Onbekend maakt onbemind. En jongeren tussen de 13-18 jaar verkeren in een cruciale periode van hun puberteit. Dan werkt voorlichting preventief bij hun meningsvorming,' sprak de COC-voorzitter.' Maar het vergt van het COC wel een nog degelijker en bredere aanpak'.

Napraten na het regenboogvlag hijsen. vlnr onder meer COC-voorzitter Jan van Velthoven,  Henk Engel, voorzitter van het buddyproject Noord-Oost Brabant, de COC jeugd-en sportbegeleiders Geert Glaudemans en Marc Dennert en rechts onder meer Michael Rol [afdelingWelzijn], wethouder Jeroen Weyers en Jos van de Sande van de GDD.

foto © paul kriele, 11 oktober 2012.
 

De deelnemers aan dit deel van de  Coming Outdag keken uit naar het vandaag te verschijnen KNVB-rapport over het beleid inzake homoseksualiteit in de voetbalsport.


Terug naar boven