Groen Links bezorgd over bezuinigingen rond zorg+hulp sociale minima

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-11-2012 Door het effect van de bezuinigingen van het kabinet Rutte komen veel Bossche inwoners met de zorg c.q. hulp in de problemen. Dat zeggen Ufuk Kâhya en Antoon van Rosmalen van de fractie GroenLinks. Voor hen is de bezuinigingen reden om aan het college van B&W schriftelijke [dd. 16112012] vragen te stellen.

Ufuk Kâhya en van Antoon Rosmalen: 'We weten dat het kabinet 75% wil korten op de huishoudelijke zorg, de dagbesteding volgend jaar wil afschaffen of in ieder geval fors wil beperken en wil korten op de jeugdzorg.
Wat gaat de gemeente ondernemen om te zorgen dat die Bosschenaren de noodzakelijke hulp toch krijgen en wat de gevolgen zullen zijn voor de werkgelegenheid in de thuiszorg? '

 De vragen richten zich op de gevolgen voor hulp/zorg door die bezuinigingen. 
- Om hoeveel personen gaat het met een indicatie voor huishoudelijke zorg? 
- Hoeveel van hen hebben een inkomen onder het sociaal minimum?
- Hoe zorgt de gemeente ervoor dat zij huishoudelijke zorg blijven krijgen?
- Weet u hoeveel personen werkzaam zijn in de huishoudelijke zorg en op welk niveau?
- Op welke wijze kunt en wilt u er zorg voor dragen dat deze werknemers hun werk behouden?