Boschtion: de geest én het geld is uit de fles....

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-02-2015 | Gewijzigd op: 14-02-2015
 Het interim bestuur heeft na een diepgaand onderzoek en door een bewustwording van de financieel onhoudbare positie van  Boschtion en bij de ontdekking van andere meer reglementaire, maar onjuiste of onvolledige vastleggingen, het bijltje er bij neergelegd. Het was voor een jaar aangesteld maar de leden* gaven er vandaag donderdag 12 febriuari 2015 de brui aan.

Aanvankelijk meldde het Brabants Dagblad donderdagmorgen dat de omroeporganisatie bankroet was, doordat ze met diverse schulden zat opgescheept, niet alleen van de huur van het pand aan de Helftheuvelweg, maar ook van andere schuldeisers. Echter voormalig bestuurder Coen Free en ex penningmeester Marcel vanHeeswijk ontkennent  dat er grote financiëele risico's waren.

Laatste actie Boschtion
Jan Willem van den Akker en een cameraman voor het laatste actief op Roet Korte Put, een evenement opgezet door acht businessclubs.

foto © henk van esch, 12 februari 2015.

Voorzitter Coen Free, die zich eerder na een incident had teruggetrokken, ontkent die schuldenlast voor Dichtbij.nl. Free geeft ook aan dat via een mail alle medewerkers zijn meegedeeld dat vandaag de zender zal stoppen met de programmering.  De gemeente is bericht dat tot liquidatie van de Stichting Teleros, die Boschtion een paar jaar geleden nog redde, werd besloten.
Free: "Omdat besloten is tot liquidatie is er nu ruimte voor nieuwe initiatieven. Er moet een omroep komen die vrij van dit verleden staat en kan functioneren.'

TV 73 van Nol
Intussen heeft zich nu oo k de omroep van Nol Roos, maar dan in een nieuwe stichting  RTV73 vervat, aangediend als kandidaat zendgemachtigde. Roos moet zich daarom juridisch losmaken van RTV73..omdat de wet de koppeling met de functie van raadslid niet toestaat.De van de Osse omroep afeleide Dtv DenBosch en Omroep Vladeracken [Maaslaand]deden dat al eerder.