Dtv en ORVA+de regio-omroepen ondertekenen intentieverklaring/Atlantis

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2015 | Gewijzigd op: 04-04-2015
Aanstaande dinsdag 7 april 2015 ondertekenen  Dtv Den Bosch, ORVA en de omroepen van Sint Michielsgestel (Lokaal7), Vught (AvuloFM) en Heusden (HTR)  in de Bossche Bibliotheek een intentieverklaring. Daarin spreken zij de intentie uit om ‘om niet’ content uit te wisselen, onderzoek te doen naar mogelijkheden tot regionale samenwerking, de resultaten van overleg en de daaruit voortkomende voornemens vast te leggen in een gezamenlijk jaarlijks te actualiseren actieplan. Daarbij zullen zij de lokale overheden uitdrukkelijk betrekken in het proces gericht op een verdere invulling van regionale samenwerking.
Voorwaarde is wel dat Dtv Den Bosch als lokale publieke media-instelling voor de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt aangewezen.

Achtergrond van de intentieverklaring is het landelijke beleid, neergelegd in een visieplan en Veranderprogramma van  OLON dat gedragen wordt door externe stakeholders, zoals de VNG, het ministerie van OC&W en NL Kabel. Dat beleid gaat uit van schaalvergroting en de vorming van streekomroepen.

Ziekenomroep ORVA ondersteunt de aanvraag van Dtv Den Bosch voor de aanwijzing als publieke omroep voor die stad. Die steun, in combinatie met een Bossche programmaraad en de realisatie van een lokale, in ’s-Hertogenbosch gevestigde stadsredactie, zorgen voor draagvlak in de stad. In de intentieverklaring tussen ORVA en Dtv Den Bosch spreken de partijen uit om te komen tot een intensieve samenwerking indien de zendtijdtoewijzing van Dtv Den Bosch een feit is.

Ambities van Radio Atlantis in lokale omroep

Atlantis Lokaal heeft de stichting Hertogstadtelevisie opgericht. Onder die naam dient zij een licentie-aanvraag in om de uitzendrechten voor een lokale omroept van 's-Hertogenbosch te kunnen worden.  
Organisatorisch en inhoudelijk is er nog niets rond, maar Hertogstad tv zegt wel alle aspecten van het medium, te weten kabelkrant, tv, internet en radio te willen gaan beheren.