Ambitie Stadsomroep Den Bosch in een studio in Bibliotheek

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-04-2015 De Stadsomroep Den Bosch i.o. ambieert een eigenstudio in te richten in de bibliotheek in de Hinthamerstraat. i.o. wil zeggen in oprichting, want er moeten nog heel wat hobbels genomen worden.

Stadsomroep Den Bosch
Dinsdagmorgen 7 april 2015 ondertekenden Dtv Oss en de seniorenomroep ORVA een intentieverklaring die moet leiden tot een vergaande samenwerking, zowel technisch als inhoudelijk. Voor de ORVA betekent het dat ze ook buiten de aangesloten tehuizen valt te beluisteren en bovendien door een eigen tv-kanaal ook tv-uitzendingen kan gaan doen.
Voorzitter Rien de la Cousine: ‘Voor ons is het belangrijk dat we voeling hebben met de samenleving. Dtv Oss kan ons daarbij met kennis en kunde [techniek, programmering] ondersteunen. Eric Horvath van Dtv Oss: ’Met de programmaraad zijn we die samenwerking met de ORVA al begonnen.’

-Foto rechts boven:
De ondetekening van een intentie tot samenwerking tussen  DtvOss en de omroepen rond Den Bosch
vlnr.: Lokaal7 van St. Michielsgestel met Ernst Nooij, HeusdenTV met Ad Kramer, DtvOss met Eric Horvath, de Vughtse AVULO FM met Kees van den Heuvel 
 en rechts de ORVA met voorzitter Rien da la Cousine.

-Rechts: De ondertekening door ORVA voorzitter Rien de la Cousine en links  Eric Horvath van DtvOss. Middenin Kees van den Heuvel van AVULO uit Vught
.

foto's ©  paul kriele, 7 april 2015.

Streekomroep Den Bosch
Daarnaast werd er in de Bieb nog een convenant getekend.
De omroepen uit Oss [DtvOss], ORVA, Heusden TV, St. Michielsgestel [Lokaal 7] en Vught [Avulo FM] besluiten met de ondertekening sterk te gaan samenwerken. Die samenwerking betreft het uitwisselen van faciliteiten en programma’s ten behoeve van de bewoners van de omliggende kernen die dan op een gevarieerd en professioneel aanbod aan programma’s kunnen rekenen.
Met die vorm van samenwerking sluiten we aan op het landelijk beleid dat leidt naar een inkrimping van 270 naar circa 50-70 overblijvende streekomroepen,’
zegt Eric Horvath in zijn inleiding tot de ondertekening.

Intussen heeft Dtv Den Bosch een geheel onderbouwde [met namenlijst van de programmaraad, statuten en een businessplan] licentie voor een stadsomroep aangevraagd.
‘Zonder zendmachtiging kan die intentieverklaring geen doorgang vinden,’ aldus Horvath. Maar dan kun je ook niet deelnemen aan dat landelijk proces dat zich gaat voordoen, en wat leidt tot inkrimping naar 50-60 streekomroepen. ‘

Maar de partijen gaan er van uit dat het achtereenvolgens het Commissariaat van de media, de gemeente en de gemeenteraad positief zullen staan tegenover een toekenning aan Dtv Den Bosch als Stadsomroep.

En met onderbouwd bedoelt Horvath de programmaraad, die een afspiegeling is van de Bossche samenleving, zoals onder meer sport, kunst en cultuur, onderwijs en religie. In de sectie Kunst en Cultuur is de Bibliotheek vertegenwoordigd middels Martin Hol, manager markering en communicatie.
Via de relatie met de Bieb anticipeert DTV op de nieuwe ontwikkelingen bij de Bieb zoals een nieuwe opzet een ook een eventuele samengaan met de Muzerije. Dat biedt 'straks' een kans in de bieb een volwaardige opname en montagestudio in te kunnen richten.

De politiek is aan zet.
Om de politici te overtuigen en te informeren plant Dtv zo spoedig mogleijk een kennismaking voor de raadsleden met de Osse studio. Op die dag zal zij ook duidelijk maken aan de raad dat de gemeente een groter aandeel neemt in het budget van de toekomstige Stadsomroep Den Bosch. ‘Want met € 45.000 noch met € 90.000 komen we niet ver,’ zegt Horvath die verwijst zijn eigen Osse omroep en die in Eindhoven en in Limburg, die het met een tonnetje of 5-6 doen.


Terug naar boven