B&W kiezen voor RTVDieze als nieuwe lokale omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-09-2015 | Gewijzigd op: 11-09-2015
In haar wekelijkse meeting op woensdagmiddag hebben B&W de voorkeur voor een kandidaat lokale omroep uitgesproken naar RTV Dieze. Dat is een combinatie van de lokale omroep Maasdonk [Vladeracken] met een Bosch team / staf. Daarmee vervalt elke andere kandidaat, zoals een voormalge piratenzender, of een combinatie van omroepen, of een aan een politieke partij gelieerde omroep.

Het woord is nu aan de gemeenteraad, die daar op 13 oktober 2015 over beslist. 
Maar het  Commissariaat voor de Media neemt uiteindelijk het besluit.Verklaring van B & W voor haar keuze
Atlantis Lokaal, DTV Den Bosch en Den Bosch TV waren de andere kandidaten.

De PBO’s van Atlantis Lokaal, DTV Den Bosch, RTV Dieze en Den Bosch TV zijn getoetst aan de hand van het aantal leden, de statutaire borging van bestuur en PBO, de mate waarin stromingen vertegenwoordigd zijn alsook de mate waarin de genoemde personen representatief zijn voor een bepaalde stroming. Tevens is de evenwichtige verdeling van de PBO-leden naar gemeente en/ of dorpskernen als criterium gehanteerd.
De conclusie is dat het PBO van DTV Den Bosch en dat van RTV Dieze het meest representatief zijn. Bij DTV Den Bosch zijn echter twee bedenkingen. In het PBO is de huidige directeur van DTV Oss opgenomen. Verder is in de statuten van DTV den Bosch opgenomen dat de voorzitter van het bestuur niet uit 's-Hertogenbosch mag komen en dat maximaal drie van de zes bestuursleden uit ’s-Hertogenbosch mogen komen.

We wegen dat mee in de totale representativiteit van de kandidaat. Om die reden stellen wij u voor een positieve voorkeur uit te spreken voor RTV Dieze als lokale publieke media-instelling voor de gemeente 's-Hertogenbosch.