Enquête door Dtv DenBosch, mogelijk de nieuwe lokale omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2015 Dtv Den Bosch houdt een enquête en onderzoekt  daarmee de invulling van de -mogelijk- nieuwe lokale omroep [tv !] .

Dtv Den Bosch  is één van de kandidaten voor de zendlicentie voor de nieuwe lokale omroep .Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de wensen en interesses van de inwoners, om op basis daarvan een passende invulling te geven aan het televisieaanbod.

het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 à 10 minuten. De enquête is geheel anoniem, uw antwoorden en gegevens worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. 
De link naar de enquete:https://nl.surveymonkey.com/r/DtvDenBosch

Sytha van Bruinessen
Student Media & Entertainment Managemen