CDA wil zelfstandigheid van regionale omroep behouden

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-02-2016 In een brief van 5 februari 2016 [RvOrde. art.43] stelt de provinciale fractie van het CDA vragen over de toekomst van Omroep Brabant. De brief is een gevolg van het uitblijven van een besluit door de Eerste Kamer over de nieuwe Mediawet. Met name de kritiek die de Senaat heeft op bestuursbenoemingen van publieke omroep zou ook wel eens kunnen gelden voor [de zelfstandigheid van] de regionale omroepen.
.... 
De Senaatsfractie van het CDA pleit ervoor dat elke provincie een concessie voor de regionale omroep moet krijgen teneinde de redactionele zelfstandigheid te waarborgen.

Voorafgaand aan de beraadslagingen van 1 maart a.s. vraagt de fractie:
hoe Staten in het algemeen over dit aspect denkt en wat zijn de gevolgen als de Mediawet onverkort wordt doorgevoerd en wat is uw rol inzake de onafhankelijkheid van Omroep Brabant ?