PvdA wil vaart achter keuze Lokale Publieke Omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2016 | Gewijzigd op: 24-04-2016
De PvdA heeft  onder meer vanwege een vertraagd proces rond de komst van een nieuwe lokale omroep B&W verzocht vaart te maken met die kwestie. 
Pieter Paul Slikker van de fractie: 'Ruim een jaar nadat omroep Boschtion ter ziele ging kwam j.l. vrijdag 22 april 2016 het antwoord van het Commissariaat voor de Media (CvdM) pver de aanwijzing van een nieuwe Lokale Omroep: 'Het advies vanuit de gemeente is via onduidelijke criteria tot stand gekomen. En dus moet de boel opnieuw...'
Voor een dergelijke reactie was de PvdA al bevreesd.

Slikker; 'Al in de commissievergadering van 25 februari 2015 bespraken we aan de hand van een tweetal discussienotities (Bosch Belang, Partij van de Arbeid) het belang van het definiëren van de inhoudelijke beoordelingscriteria voor de omroep naast de representativiteit van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO).
Na de discussie over de gewenste variant omroep (3.0) bleef de gemeenteraad echter achter het standpunt van B&W staan. Ofwel: enkel de representativiteit van het PBO dient te worden meegenomen in het advies aan 'het Commissariaat'.
 
De motie [PvdA, GroenLinks, D66, SP en de Bossche Groenen] van 13 oktober 2015, die wederom kaders aan een nieuwe omroep wenste te geven, werd door B&W ontraden. De motie behaalde daardoor geen meerderheid.
Juist de kritiek van 'het Commissariaat' betreft het niet definiëren welke soort omroep we willen en welk budget daarvoor beschikbaar komt... ' .

Pieter Paul Slikker: Het  Commissariaat vanm de Media  vraagt ons om een gemotiveerd advies waarbij ‘alle factoren in aanmerking worden genomen die voor het functioneren van de instelling van belang kunnen zijn. Het is aan uw raad om deze factoren te bepalen en duidelijk kenbaar te maken. De advisering over de representativiteit van het programma beleid bepalend orgaan kan achterwege blijven.’
De PvdA is dus dubbel teleurgesteld en verzoekt het College 'de regie met gezwinde spoed ter hand te nemen ! De soap rond de lokale omroep in onze stad heeft inmiddels lang genoeg geduurd'.