Gemeente kiest alsnog voor RTVDieze als kandidaat lokale omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-06-2016 De gemeenten heeft alsnog gekozen voor RTVDieze als de kandidaat  lokale omroep. B&W vinden dat RTVDieze het lokale karakter van de omroep het beste waarborgt. Zij beargumenteert dat met:  de samenstelling van het Programmabepalend orgaan, de traditie en de ervaring zijn voor haar doorslaggevend zijn en RTVDieze representeert  de gemeente in de breedste zin van het woord.
Met die argumenten hebben B &W aan het Commissariaat voor de Media haar advies uitgebracht. In dat advies zit ook een aanvullende informatie mbt de richting van een groeimodel naar 'omroep 3.0', die gebruik maakt van zowel digitale als  traditionele middelen, voor haar verstrekking van nieuws en ontspanning*.
Aanleiding van dit nieuwe advies ['géén procedure maar een verdere onderbouwing', aldus de gemeente], was de reacatie van het Commissariaat die het eerste advies van 20 oktober 2015 onvoldoende onderbouwd vond.

Na de behandeling op 12 juli aanstaande in de raad verwacht B&W dat het Commissariaat binnen acht weken een besluit neemt.
Met dit advies vervallen de kandidatuur van RTV Dieze en Den Bosch TV. Atlantisch had zich al eerder teruggetrokken.

*Met het argument van digitale middelen komt B&W tegemoet aan de kritiek van deskundige mediamannen die niets meer zien in een traditionele omroep omdat de de jeugd daarvan geen doelgroep meer is gezien de technische ontwilkellingen op media gebied mede tegen de achtergrond van sociale media e.d. .