Raadsinformatiebrief: uitslagen / wensen na onderzoek lokale omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-10-2016 | Gewijzigd op: 13-10-2016
Uit een onderzoek naar een toekomstige lokale omroep, dat in het voorjaar door de gemeente werd gehouden, komen de volgende gegevens naar voren. De gemeente heeft dit in een brief  [dd.11102016] met bijlage samengevat.

>>Zie ook bericht van 21 juli 2016: 'Na interventie raad alsnog nieuwe criteria opgelegd aan kandidaat omroepen'.

In het algemeen heeft meer dan 50% van de bevraagden interesse in een lokale omroep. 54% van hen wil ook wel luisteren. Specifiek is die 54% verdeeld over 70% ouderen [>54 jaar] en 40 % jongeren. Daarvan is het merendeel- 77%- laag opgeleid en 43% hoger opgeleid.
Bij de keuze voor een lokale omroep staat professionaliteit het meest voorop.
De omroep kan volgens de geïnterviewden draaien met een zakelijk leider aan de top en enkele beroepskrachten. Vrijwilligers vormen de ondersteuning.
Men spreekt zich uit voor beperkte reclame. Als onderwerpen worden met name wijk-en buurtactiviteiten* genoemd.
*Details verderop.

Van TV73 vindt met de kwaliteit goed, maar men mist de lokale politiek. De omroep kent een breed luisterdoelgroep .
De omroep moet ook gebruik maken van sociale media, internet en apps. Ouderen worden graag geïnformeerd via tv en radio. Onder de 40 jaar is dat meer via website, apps en sociale media
Men kijkt het liefst ’s avonds naar de tv en luistert bij voorkeur ’s morgens naar de radio. Nieuws wijk-en buurtactiviteiten en reportages hebben de voorkeur. 

.............

Informatiebronnen
-De keuze van informatiebron ligt erg verdeeld: Het blijkt dat 55% van de ouderen [boven 55 jaar] zich het meest door hahbladen laat informeren en bij de jeugd [< 30 jaar] is dat 23%.
Voor de midden leeftijdsgroep liggen die percentages op 46% [30-40 jaar] en op 63% 40-54 jaar].
-Door de gemeentelijke website laat net iets onder de 40% van alle leeftijden zich informeren, maar voor de groep van 30-39 jaar is dat net iets boven de 40% .
-De meeste ouderen [>55 jaar] laat 62% zich door het Brabants Dagblad informeren. Maar bij de jeugd gebruikt slechts 25 % die krant. Bij de midden leeftijdsgroepen is dat 23% voor de 30-39 jarigen en 42% voor de 40-54 jarigen.
-Buurt- en wijkkranten scoren voor alle groepen 26-29% maar bij de jeugd slechts nog geen eenvijfde ofwel 19% .
Sociale media zijn bij 45% van de jeugd [< 30 jaar] populair en bij de midden leeftijdsgroepen globaal 27% en bij ouderen [>55 jaar] maar 16% .

Regionale Radio

Radio 8FM en Omroep Brabant wordt maar door 10% bij alle leeftijdsgroepen beluisterd en door 55% van de bevraagde ouderen [>55 jaar].
Regionale tv wordt door slechts minder dan 20% van bijna alle leeftijdsgroepen bekenen. Bij de jeugd zelfs slechts 18%, maar door de ouderen boven 25%.

De interesses

De interesses gaan uit: Het meest naar evenementen: rond de 60% bij alle leeftijdsgroepen, maar bij de ouderen ligt dat er net onder.
Voor wijken-en stadsberichten is bij 45% van de jeugd belangstelling, maar bij overige leeftijden [en de ouderen] ligt dat iets boven de 60%.
Lokale actualiteiten ligt bij ínteresses' rond de 63 % bij de ouderen en bij de jeugd maar 45%.
Misdaad en calamiteiten scoren voor  40% van de jeugd [<30 jaar] en bij de middengroepen [40-54 jaar] 40%  en net onder de 40% bij de 30-39 jarigen.
Lokale politiek is het meest geliefd bij de ouderen: 42% en het minst bij de jongeren: 18% . Daartussen schommelen de middengroepen met rond de 25%
En de sport: haalt bij de jeugd en de middenleeftijden 29% resp. 27% en 24% van de ouderen die daarin zijn geïnteresseerd.

De uitkomsten van dit onderzoek, die als brief zijn voorgelegd aan de gemeenteraad, betekenen een ‘input’ voor het maken van afspraken met de aangewezen lokale omroep, zegt het voorstel [dd.12102016], compleet met de bijlagen van het onderzoek.
Dit najaar wordt verwacht dat een keuze gemaakt wordt uit de drie kandidaten: RtvDieze, waarvoor B&W –door het lokale karakter- eerder een voorkeur uitspraken. Maar de voorzitter André Broekmans wenst geen samenwerking met de collegae terwijl dat voor het Commissariaat voor de Media en de raad een criterium is. De andere twee zijn DtvD[en] B[osch] van Jan Smit en DB TV van Adriana Hernandez.


Terug naar boven