Commissariaat kiest voor DTV Den Bosch als lokale omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-02-2017 | Gewijzigd op: 06-02-2017
Het Commissariaat voor de Media heeft aan DTV Den Bosch de zendmachtiging toegekend voor nieuwe lokale omroep. 
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft het College van B&W op 2 februari 2017 per brief geïnformeerd

De gemeente gaat met DTV Den Bosch  in gesprek over de wettelijke bijdrage en over de wens voor een eventuele aanvullende gemeentelijke subsidie. Het voorstel bekostigings- en subsidieaanvraag wordt bij de voorjaarsnota 2018 aan de raad voorgelegd. De wettelijke bijdrage voor 2017 is al door de raad vorig jaar bij de behandeling van de begroting voor dit jaar al vastgesteld.                         
 

Naar verwachting kan waarschijnlijk nog dit jaar de nieuwe lokale publieke media-instelling van start gaan. Voor bijv. de opstartkosten is een voorziening beschikbaar.  

Bericht van december 2016. Gemeente kiest voor DTV als kandidaat lokale omroep

De gemeente heeft uiteindelijk gekozen voor DTV Den Bosch* als toekomstige lokale omroep**.
Alle drie de kandidaten voldoen aan de voorwaarden staat in het besluit, maar DTV DB onderscheidt  zich van de rest door '..de samenwerking met anderen vorm te geven'. Dat kunnen zijn de Bibliotheek, lokale omroepen van gemeenten en bijv. de ORVA.
Ook staat zij positief tegenover samenwerking met collega omroep DTVOss/Bernheze. 


DTV Den Bosch met voorzitter Jan Smit en bestuurslid Mieke Geeraerdts. Geeraerdts is lid van het advocatenkantoor 'Geeraerdts Van den Dungen Advocaten' en was voorheen Statenlid van de VVD bij het provinciaal bestuur. Voormalig Bosch raadslid voor D66, Jan Smit is programmadirecteur bij RTL-Z.

In okotber 2015 werd nog door de gemeenteraad de voorkeur voor RTVDieze uitgesproken, maar dat werd niet door het Commissariaat voor de Media opgepakt.  Er moesten bovendien -hernieuwd- duidelijker voorwaarden worden opgesteld.
Op 13 december 2016 valt in de raad de beslissing en dan zal zij het Commissariaat voor de Media haar advies uitbrengen .

**In de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling  [MO] [dd. 30-11-2016] blijkt dat alleen de fracties van Rosmalens Belang en de Eenmansfractie Gewoon Gedreven niet achter dit voorstel van B&W staan.