Veel negatieve reacties op B&W' voorstel lokale omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-04-2017 | Gewijzigd op: 08-04-2017
Vrijdag 7 april 2017 heeft  B&W haar  voorstel voor een nieuwe  lokale omroep gepresenteerd. Haar keuze is een sobere omroep die € 164.000 subsidie ontvangt.  En in 2018 €159.000. Dat geld komt deels uit de Rijksbijdrage van  € 86.000. Daarnaast rekent de gemeente op fondsen en ondernemersbijdragen. Zij gaat uit van een omroep met  een beperkt aantal professionals en de rest vrijwiligers. Het bestuur is ook op financieel gebied professioneel.

Die opzet die de gemeente nu kiest is niet volgens de uitgaanspunten die de gemeenteraad stelde en gaat lijnrecht in tegen het advies van de omroeprotten Theo Verbruggen en Maino Remmers. Onder de naam 'de Mediamannen' beheren zij onder supervisie van de NOS aan de Zuid-Willemsvaart een professionele en opleidingsgerichte studio.  

Verbruggen en Remmers pleiten al in mei 2015 voor  een cross mediaal platform dat zich richt op nieuwe digitale -interactieve- mogelijkheden geleid door betaalde vakmensen,  aangevuld met vrijwilligers en enkele stagiaires en op de achtergrond een bestuur. De ook op jongeren gerichte omroep zendt continu uit waarbij geldt video first. Samenwerking [lokaal en regionaal] staat bij deze organisatie voorop. Wat de huisvesting betreft; op een herkenbare plek in de binnenstad  en geen onderdeel van welke [onderwijs-] organisatie ook.

 
Een bij het omroepwezen betrokkene reageert met: 'Onverantwoord.' En een andere reactie: 'Als je hiermee in zee gaat steven je af op een faillissement, zoals dat met de BLOS gebeurde. Ik kan dit niet een serieus voorstel noemen'.