Raad keurt voorstel B&W Lokale Omroep af: men wacht nieuw voorstel af

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-05-2017 | Gewijzigd op: 10-05-2017
De gemeenteraad heeft dinsdagavond 9 mei 2017 het voorstel van B&W voor een lokale omroep afgekeurd.  De gemeente-wethouder Huib van Olden-  bleef staan op € 160.000 subsidie, die feitelijk Rijkssubsidie is. Nu moet wethouder Huib van Olden met een nieuw voorstel komen.

Het bestuur van DTV,  de lokale omroep die de zendmachtiging verkreeg, is in afwachting van een  nieuw voorstel van B&W. Immers de gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging,  zegt voorzitter Jan Smit. In een motie heeft de raad een gesprek daarover bij wethouder Van Olden afgedwongen. Met als ultime datum: de voorjaarsnota 2019.


Intussen komt de Bossche Volks Partij BVP met vragen [art. 33] aan het College, die suggeren dat DTV de zendmachtiging gaat inleveren omdat  'zij  niet bij machte is voor dat bedrag een lokale omroep te beginnen'.

Maar het is juist de gemeente die verantwoordelijk is voor de kosten,  maar ook de gemeente die niet ingaat  op het raadsvoorstel voor een lokale omroep dat al in 2015 werd neergelegd.

BVP suggereert nu -opgetekend uit de mond van een van de bestuursleden van DTV, dat '..  het loopt zoals het loopt. Daarmee komt onze voorspelling uit,'  aldus het citaat door BVP van een  zgn. gesproken bestuurslid [..] van DTV.  
De woordvoerder /raadslid van BVP Joep Gersjes vindt die houding 'het proces boycotten /verstoren'.  en vraagt B&W om een reactie: ' Loopt u niet het gevaar in een juridisch  proces terecht te komen door die dreigementen,' is een van de nogal suggestief gestelde vragen van Gersjes.