Alsnog gemeentelijke subsidie lokale omroep DTV

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-06-2017 | Gewijzigd op: 14-06-2017
De gemeente gaat alsnog voor een periode van drie jaar  aan de nieuwe lokale omroep DTV subsidie geven van € 170.00 per jaar ! Dat is inklusief[..] de subsidie die het Rijk aan lokale omroepen beschikbaar stelt. In het oude voorstel was dat € 160.000 voor twee jaar.

Na protesten van betrokkenen, deskundigen en van de politiek heeft de gemeente [wethouder Huib van Olden bak zeil gehaald.

  In het voorstel staat de kanttekening dat na drie jaar een evaluatie volgt, waaruit een nieuw voorstel kan voortkomen. 

Ook stelt het College dat '... het voor de nieuwe organsatie een uitdaging betekent om met die subsidie zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen [.. ]. Hoe zij dat doet en waaraan zij het geld besteed, is haar beslissing'.
Toch komt hier weer om de hoek kijken de wens/ eis van de gemeente dat DTV met het Media Leerpark gaat samenwerken.  

Het bijgestuurde raadsvoorstel komt op 11 juli 2017 jn de gemeenteraad.