ReŁnie bij 60 jaar ORVA in 'De Boerderij' op de Herven

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-11-2019 | Gewijzigd op: 23-11-2019


In ‘De Boerderij’ op de Heinisdijk in de Herven kwamen zaterdagmiddag 23 november 2019 voor een gezellige ontmoeting en drankje circa 50 oud medewerk[st]ers van ORVA, de Bossche seniorenomroep bij elkaar.
 


-Boven: Toespraak door voorzitter
Jetty Eugster met naast haar Tineke Neefs.
-Rechts Frans van de Bogaard feliciteert Hans van Dinther vanwege zijn 46-jaar inzet voor de ORVA waarvoor hij een koninklijke onderscheiding ontving. 


foto's © paul kriele, 23 november 2019


De middag werd ingeluid door een welkom van voorzitter Jett Eugster, oud CDA-wethouder en oud-burgemeester van Schijndel, en nog net waarnemend in Reusel-De Mierde tot de in 1955 in Babyloniënbroek geboren politica  dit jaar met pensioen gaat.
Eugster memoreerde aan het bijna einde van de Omroep Reinier van Arkel, per 1 januari 2018,  toen het Jeroen Boschziekenhuis letterlijk de stekker er uit trok. Even later werd ook ‘de huur’ van de studio bij De Vliert op de Stadionlaan opgezegd.
Maar na veel discussies, waarin voor –en tegenstanders van voor en tegenstanders tegen over elkaar stonden- rees de omroep organisatie met 50 vrijwilligers weer uit het dal omhoog. ‘Het heeft kruim gekost, ‘zegt de voorzitter. 'Maar we hebben het gehaald. We zijn het anders gaan doen. Zoals Louis Couperus het zegt: ‘Over oude mensen en de dingen die voorbij gaan’. Zo is het ook bij de ORVA gegaan. Op naar de 60. Tijd voor een feestje, maar eerst nog even luisteren naar Tineke Neefs.  Zo sprak Eugster, die nog even [tot februari 2020] en dan aan haar vrije -derde- even begint.
 

De cafézaal van De Boerderij. Links Joop Neefs

foto © paul kriele, 23 november 2019.
 

Tineke Neefs begon nog eens met de wel bekende geschiedenis van de ORVA. De eerste provisoriche studio zat in de bezemkamer van Reinier van Arkel in de Hinthamerstraat, volgens Neefs.  Maar de ORVA-studio zat werkelijk in een klein hok bij de therapie [de mattenwinkel]. Vandaar verhuisde ze naar het GZG [de radiokamer] en daarop naar polikliniekvleugel aan de Tolbrugstraat:  ‘achter de lift’ op de eerste etage.  Vervolgens naar de kinderafdeling boven de oude polikieken in de Nieuwstraat.
En in het nieuwe JBZ hebben we twee jaar uitgezonden. Maar het werd ons wel moeilijker gemaakt. Voortaan moesten we uniformen aan doen wanneer we de kamers op gingen om verzoekplaatjes te noteren en dat soort regeltjes meer, legde Neefs uit. ‘Maar intussen is ook de wereld veranderd en wij veranderen mee.  Per 1 januari 2018 hebben we het JBZ vaarwel gezegd. Als ik rekenend zo terug kijk,  dan moeten we in die periode totaal ruim  1.000 medewerkers hebben gekend.

Het is ook moeilijker geworden om in de vrijwilligersvijver nog voldoende menskracht te vinden. Nu richten we ons op het uitzenden van muziekfilmpjes via you tube en bezoeken  sommige tehuizen waar we, al of niet met een koor of een lokale artiest een gezellig feestje brouwen.
 Bij de oude BLOS-studio in Rosmalen hebben we onderdak gevonden'. En tot de vrijwilligers: 'Zonder jullie hadden we het nooit 60 jaar volgehouden. Jullie zijn de bouwstenen van de omroep’.
Hierna  volgde nog een gemoedelijke ORVA-reünie .
 

Terug naar boven