Nog geen echte samenwerking tussen ROS&Dtv als Bossche lokale omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2022 | Gewijzigd op: 03-02-2022
....Voorlopig is de kans niet groot dat ROS en Dtv in hun aanpak voor radio-uitzendingen samen gaan. Er is wel sprake van meer samenwerking, maar dat houdt slechts in werkzaamheden vooruitlopend op die radio uitzendingen bijv. door materiaal uti te wisselen en daarnaast de inzet van correspondenten van de ROS voor Dtv en gebruikmaking van de website van Dtv door de ROS. 
Dat antwoordt  B&W [brief dd. 03022022] op de motie die op 7-12-2021 door zes fracties werd aangenomen. Daar werd verzocht 'participatie te  onderzoeken [ihkv Beleidsplan 2022-2027 van de zendgemachtigde] om Dtv ook als radio in te vullen samen met ROS-radio. Het blijkt al dat in overleg al uiteenlopende scenario's zijn  bekeken. Maar daadwerkelijke samenwerking op radiogebied gaat voor beide omroepen enkele  tienduizenden euro's  kosten wanneer de ROS die radiolicentie praktisch gaat uitvoeren. Daarnaast zijn de wettelijke eisen zeer streng en dient de ROS dan de helft van de zendtijd [07.00-23.00 uur ]  in te vullen met lokale informatie. Dtv en ROs schatten dat in als 'onrealistisch'.
In het ontwikkelplan dat door Dtv is opgesteld, is voor de komende  licentieperiode de samenwerking met de ROS als structurele ontwikkelling opgenomen.
Vooruitlopend op de nieuwe ontwikkelingen wordt aan Dttv, als  structurele bekostiging, een eenmalige projectsubsidie toegekend van
€ 7.500.