Seniorenomroep ORVA stopt na 63 jaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-11-2022 | Gewijzigd op: 28-11-2022
ORVA stopt na 63 jaar....

De Bossche seniorenomroep, zoals de ORVA , is gaan heten, stopt met haar radio-activiteiten. Zij  blijft als ORVA wel live- uitzendingen doen voor de zorgcentra. De apparatuur is overgedragen aan de ROS, de Rosmalense lokale omroep. Nog een paar keer per jaar zullen enkele medewerkers voor Van Neynsel een live uitzending verzorgen, maar daarmee is het gedaan met deze vrijwilligersorganisatie, aldus presentator en technicus Herman Thissen.

In 2017 was ook al sprake van het stoppen van lokale radio-uitzendingen ten behoeve van Bossche tehuizen. Met als reden dat het financieel moeilijk was het hoofd boven water te houden*. Secretaris Hennie Eerhart zegt dat problemen met de financiën niet de reden was, maar 'de tijdgeest waarin het niet meer past om 'via een kastje naar een radio te luisteren. De tijd heeft ons achter haald,' aldus de secretaris.

De ORVA, ofwel Omroep Reinier van Arkel werd in de aanvang vanaf januari 1959 geleid en praktisch ingevuld door broeders van Reinier van Arkel. Dat gebeurde daar in de eerste studio. Broeder Methodius draaide daar plaatjes voor de arbeidstherapie. Pas in 1972 is met Marin van Avoird de eerste leken voorzitter aangesteld. Martin werd in 1973 opgevolgd door Tom Dissel. Tom bleef aan tot april 1981. Het was de bloeitijd van de ORVA waar zich successievelijk andere Bossche tehuizen bij aansloten. Maar van een lokale omroep is het bij het toenmalige ORVA-bestuur nooit gekomen.
Later verhuisde de studio naar het Groot Ziekengasthuis. Daar was vanaf 1948 al een studio van De Bossche Ziekenomroep operationeel.

* De ORVA is vanaf 2017 [doorstart] gehuisvest bij de ROS, de Rosmalense lokale omroep. Die had in die tijd geen apparatuur, maar wel een studio. Eerhart zegt hier: 'Beiden zijn als stichting naast elkaar blijven bestaan'. 'Maar,' aldus technicus Herman Thissen, ' sedert kort zijn ook de uitzendingen, onder de paraplu van de ORVA, seniorenomroep, daar beëindigd.