Oud-bestuurslid ORVA Jan van der Steen overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2010 | Gewijzigd op: 04-01-2018
Jan van der Steen  *1934  † 2010,.
voormalig analist bij Heijmans en oud-penningmeester van de ORVA seniorenomroep, overleed vrijdag  5 maart 2010.

Vrijdag 5 maart 2010 is in Vlijmen Jan van der  Steen op 75-jarige leeftijd overleden. Van der Steen, die tot zijn pensioen in 1999 werkzaam is geweest als analist [bodemonderzoek asfalt en beton] bij Heijmans, werkte bijna 40jaar [vanaf 1972] als vrijwilliger, waarvan het merendeel als penningmeester, bij de seniorenomroep ORVA. 
Van der Steen, een aimabele man, iemand met een eigen wil, die de vrijwilligersorgansatie door bergen en dalen heeft geleid, maakte nog de aanvangsjaren mee met  ORVA-oprichter broeder Methodius, die diverse bestuursfuncties van de Omroep Reinier Van Arkel onder zich had. De studio was dan ook gevestigd op de bezigheidsafdeling van het instituut  langszij de Windmolenbergstraat. 
Jan van der Steen, die als een soort verbindingsofficier en adviseur de vrijwilligersorganisatie 'bewaakte', werd in april 1975 als opvolger van Methodius tot penningmeester van de - toen nog O.R.V.A. - benoemd.
De precieze en plichtsgetrouweVan der Steen deed laatstelijk nog een avondprogramma 'Hospitaal', maar ergerde zich er aan dat de studio op een bedrijfsterrein [Stadion De Vliert] was neergestreken en niet meer vanuit een ziekenhuis actief was.
Maar Jan beruste na een herseninfarct in zijn sitiuatie. Hij was tevreden met zijn leven waarvan hij had genoten en hij was trots op zijn gezin. 'Niemand hoeft om mij bedroefd te zijn,' sprak hij laatst nog, aldus zijn weduwe Joke van der Steen-de Bont.

De uitvaartdienst voor Jan van der Steen is  donderdag 11 maart 2010 /10.30 uur vanuit de kerk 'GoddelijkeVoorzienigheid' in Vlijmen met aansluitend de begrafenis op 'Onsenoort'.